Pavao Domančić

Pavao Domančić

Dr. Pavao Domančić (Hvar, 27. V. 1932. – Split, 4. I. 2020.), izvanredni profesor

Pavao Domančić rođen je 1932. godine na Hvaru. Srednju ekonomsku školu završio je 1954. godine u Dubrovniku, a diplomirao je 1959. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, gdje je i doktorirao 1964. godine obranivši rad pod naslovom „Inflacija i privredni razvoj“. Početkom 60-tih godina bio je na specijalizaciji na London School of Economics.

 

Od 1964. do 1965. radio i kao pomoćnik sekretara u Republičkom sekretarijatu za prosvjetu SR BiH. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu radio je do 1972. godine najprije kao asistent, pa docent (1965.) i izvanredni profesor (1971.). Od 1972. godine radi na splitskom Odjelu Fakulteta ekonomskih znanosti u Zagrebu i obnaša funkciju prodekana. Osamostaljivanjem Odjela i osnivanjem Ekonomskog fakulteta u Splitu (1974.) postaje njegov prvi dekan. Na fakultetu je predavao monetarnu ekonomiju i međunarodne financije u svojstvu redovnog profesora (1976.). Izabran je u zvanje profesora emeritusa. Od 1978. do 1980. godine bio je rektor Sveučilišta u Splitu.

 

VAŽNIJA DJELA:

Pavao Domančić inicirao je izlaženje „Zbornika Ekonomskog fakulteta Split“ te je bio dugogodišnji urednik ovog časopisa.

Domančić, P. (1970.), Novac i kredit, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu.

Domančić, P. (1982.), Monetarna ekonomija, 2. izmijenjeno i prošireno izd., Beograd: Savremena administracija.

Domančić, P. (1992.), Financijska snaga obalnog gospodarstva, Radovi - Sveučilište u Splitu, 2(7), 69-75.

Domančić, P., Nikolić, N. i Vidučić, Lj. (1991.), Financiranje privrednog razvoja, akumulativnost i likvidnost privrede obalskih područja Republike Hrvatske, Radovi - Sveučilište u Splitu, 1(3), 199-218.

Domančić, P. (1992.), Osnovne karakteristike i kretanja tekuće platne bilance zemalja Mediterana, Radovi - Sveučilište u Splitu, 2(6), 155-166.

Domančić, P. (1993.), Međunarodna likvidnost odabranih zemalja Mediterana, Radovi - Sveučilište u Splitu, 3(9), 201-216.

Domančić, P. i Nikolić, N. (1994.), Monetarne financije i financiranje razvoja, Split: Ekonomski fakultet.

 (Pripremila: Z.U.B.)

OSTALI IZVORI:

Nikolić, N. (2020.), In memoriam prof. emeritus dr. sc. Pavao Domančić, preuzeto 13. travnja 2023. s https://www.unist.hr/znanost-i-inovacije/novosti/in-memoriam-prof-emeritus-dr-sc-pavao-domancic   

Delibašić, T. (1993.), Hrvatski biografski leksikon, Zagreb: LZMK, preuzeto 13. travnja 2023. s https://bl.lzmk.hr/Clanak/5076

FOTOGRAFIJA:

Nekros.info (2020.), preuzeto 13. travnja 2023. s https://www.nekros.info/profil/dr-sc-pavao-domancic-33773

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Pavao Domančić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/pavao-doman%C4%8Di%C4%87