Mirko Deanović

Mirko Deanović

Akademik. Mirko Deanović (Dubrovnik, 13. V. 1890. – Zagreb, 16. VI. 1984.), redoviti profesor

Mirko Deanović rodio se u Dubrovniku 1890. godine, gdje je završio osnovnu školu (1900.) i klasičnu  gimnaziju (1908.). Studij romanske i slavenske filologije pohađao je u Beču od 1908. do 1911. godine, talijanski jezik u Firenci od 1911. do 1912. godine te diplomirao u Beču 1913. godine. Doktorirao je 1916. godine u Beču obranivši disertaciju pod nazivom „Die Übersetzungen des Anton Gleđević“.

 

Nastavnički poziv započeo je 1913. godine u Splitu kao suplent tamošnje gimnazije. Međutim, 1916. godine je kao član naprednog patriotskog omladinskog pokreta koji je težio oslobođenju i ujedinjenju južnoslavenskih naroda otpušten iz službe i po kazni mobiliziran. U novoosnovanoj državi Južnih Slavena 1918. godine ponovo je preuzeo svoje prijašnje nastavničko mjesto do 1927. godine kada prelazi raditi na Filozofski fakultet u Zagrebu kao lektor talijanskog jezika, a zatim od 1930. kao docent, od 1934. izvanredni te od 1940. redoviti profesor talijanskog jezika i književnosti. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu predavao je „Talijanski jezik“ i „Korespondenciju“.

 

Akademik Deanović osnovao je jugoslavensku talijanistiku kao posebnu granu studija na Filozofskom fakultetu, gdje je organizirao i specijalnu knjižnicu hrvatske romanističke bibliografije. Specijalnost mu je bila proučavanje kulturnih veza Italije s jugoslavenskim narodima. Opširno se bavio i kulturnom prošlošću Dubrovnika. Osim toga, značajan doprinos ostavio je u području lingvistike i leksikografije. Znanstveno zanimanje pokazivao je i za problematiku istro-romanskih govora

 

Za izvanrednog člana Jugoslavenske akademije (JAZU) u Razredu za filologiju izabran je 1958. godine, a već 1960. godine za redovnog člana u istom razredu. Osim toga, bio je član SAZU-a te član firentinske, rimske i venecijanske akademije. Također, bio je član Hrvatskog filološkog društva, Société de Linguistique de Paris i Société de Linguistique romane.

 

Za izuzetan stvaralački rad dobio je više nagrada i odlikovanja, između ostalog međunarodne nagrade San Remo za talijaniste izvan Italije (1938.), Zlatni doktorat na bečkom sveučilištu (1960.) i Nagradu AVNOJ-a (1975.). U Italiji bio cavaliere di Gran croce (vitez velikog križa).

 

VAŽNIJA DJELA:

Znanstveni opus akademika Deanovića broji više od 300 radova. Bio je idejni začetnik i suradnik značajnog „Mediteranskog lingvističkog atlasa“. Osnovao je časopis „Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia“. Uređivao je znanstveni časopis „Filologija“.

 

Deanović, M. (1950.), Anciens contacts entre la France et Raguse, [Zagreb]: Institut francais de Zagreb Deanović, M. (1934.), Ariosto i njegov "Bijesni Orlando": o 400. godišnjici smrti, Zagreb: [s. n.].

Deanović, M. (1954.), Avviamneto allo studio del dialeto di Rovigno d'Istria : Gramatica Testi Glossario, Zagabria: Školska knjiga.

Deanović, M. (1951.), Cesare Cantù u odnosu prema Hrvatima, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

Deanović, M. (1937.), Concordanze nella terminologia marinara del Mediterraneo, Firenze: Leo S. Olschki.

Deanović, M. (1937.), Dalmatinac u širokom svijetu, [S. l.]: [s. n.].

Deanović, M. (1964.), Deux atlas plurilingues et la slavistique, Paris: Institut d'études slaves.

Deanović, M. (1936.), Due sonetti inediti di Marco Marulo, [S. l.]: [s. n.].

Deanović, M. (1932.), La fortuna di A. Zeno nell'oltre Adriatico, [Roma]: [s. n.].

Dayre, J. Deanović, M. i Maixner, R. (1956.), Hrvatskosrpsko - francuski rječnik, Zagreb: Novinarsko izdavačko poduzeće.

Deanović, M. i Jernej, J. (1956.), Hrvatskosrpsko-talijanski rječnik, Zagreb: Školska knjiga.

Deanović, M. (1955.), Istroromanske studije, Zagreb: Izdavački zavod Jugoslavenske akademije.

Deanović, M. (1957.), Jedan garibaldinac o Hrvatskoj 1866., Zagreb: [s. n.].

Deanović, M. (1966.), Lingvistički atlas Mediterana II, anketa na Visu (Komiži), Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

Deanović, M. (1940.), Naše kulturne veze s Talijanima kroz vjekove, Zagreb: Zaklada tiskare Narodnih novina.

Deanović, M. (1964.), Problem višejezičnih atlasa : (Mediteran, Balkan), Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

Deanović, M. (1942.), Talijansko-hrvatski rječnik, Zagreb: Tisak i naklada Knjižara St. Kugli.

 (Pripremila: Z. U. B.)

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 332.

Jernej, J. (1985.), Mirko Deanović (1890-1984), preuzeto 6. travnja 2023. s https://hrcak.srce.hr/file/255494

Jernej, J. (1993.), Hrvatski biografski leksikon, Zagreb: LZMK, preuzeto 6. travnja 2023. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=4418

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Mirko Deanović, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/mirko-deanovi%C4%87