Milan Drvodelić

Milan Drvodelić, prof. (Zagreb, 29. I. 1883. – Zagreb, 18. IX. 1963.), honorarni nastavnik i lektor

Milan Drvodelić rođen je 1883. godine u Zagrebu, gdje je 1901. godine završio klasičnu gimnaziju te na Filozofskom fakultetu studirao hrvatski, grčki i latinski do 1905. godine. Istodobno je pohađao osam semestara engleski jezik na lektoratu A. Lochmera.

Kao nastavnik radio je od 1907. godine u Nautičkoj školi u Bakru, a od 1914. godine radi kao profesor u gimnaziji u Zagrebu, od 1918. do 1934. kao lektor engleskog jezika na Filozofskom fakultetu. U svojstvu honorarnog nastavnika, a kao profesor I. i II. muške realne gimnazije i ženske realke u Zagrebu, predavao je engleski jezik najprije u Visokoj školi za trgovinu i promet u Zagrebu od njenog osnutka, a potom u Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi kroz čitavo međuratno razdoblje do umirovljenja 1936. godine.

Bio je zaprisegnuti tumač engleskog jezika Banskog stola, član u Ispitnom povjerenstvu za kandidate učiteljstva trgovačkih i pomorskih akademija, za kandidate inženjera-profesora tehničkih škola te za kandidate učiteljstva u višim pučkim školama.

VAŽNIJA DJELA:

Milan Drvodelić preveo je s engleskog jezika djela mnogih poznatih pisaca, kao npr. V. Hugoa, A. Bennetta, H. T. Bucklea, O. Wildea itd.

 

Drvodelić, M. (1923.), Englesko trgovačko dopisivanje, Zagreb: St. Kugli.

Drvodelić, M. (1925.), Njemačko trgovačko dopisivanje, Zagreb: St. Kugli.

Drvodelić, M. (1927.), Engleska gramatika : za trgovačke i njima slične škole, te za samouke, Zagreb: St. Kugli.

Drvodelić, M. (1927.), Engleska trgovačka čitanka, Zagreb: St. Kugli.

Drvodelić, M. (1927.), Englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski rječnik: prilog knjizi Engleska gramatika, Zagreb: St. Kugli.

Drvodelić, M. (1946.), Englesko-hrvatski rječnik, Zagreb: St. Kugli.

Drvodelić, M. (1953.), Hrvatsko-engleski rječnik, Zagreb: Školska knjiga.

Drvodelić, M. (1961.), Hrvatskosrpsko-engleski rječnik, Zagreb: Školska knjiga.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 334.

Filipović, R. (1993.), Hrvatski biografski leksikon, Zagreb: LZMK, preuzeto 20. travnja 2023. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=5512

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Milan Drvodelić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/milan-drvodeli%C4%87