Mia Delić

Mia Delić

Doc. dr. sc. Mia Delić (Zagreb, 14. V. 1988. -), docent

Doc. dr. sc. Mia Delić rođena je 14. svibnja 1988. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Na dodiplomski studij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisala se 2006. godine te je, nakon stjecanja prvostupničke diplome na smjeru Poslovna ekonomija, 2010. godine upisala diplomski studij Trgovine. Od druge godine studija radila je kao demonstrator na Katedri za trgovinu. Titulu magistra ekonomije stekla je 2011. godine. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu - Zagreb upisala je u studenom 2012. godine, a 2. prosinca 2016. obranila je doktorski rad pod naslovom „Utjecaj aditivnih tehnologija na opskrbni lanac trgovine motornim vozilima i motociklima“.

Od ožujka 2012. godine zaposlena je kao asistent na Katedri za trgovinu i međunarodno poslovanje Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U registru znanstvenih istraživača pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta upisana je pod matičnim brojem 337631. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju iz kolegija Menadžment nabave, Upravljanje odnosima s dobavljačima i Informacijski sustavi u trgovini, te na diplomskom sveučilišnom studiju iz kolegija Ekonomika elektroničke trgovine i Trgovina i trgovinska politika. Na preddiplomskom stručnom studiju sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Nabavno poslovanje te Osnivanje i poslovanje malih poduzeća. Također, u okviru BDiB studija na engleskom jeziku, sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Procurement management. Od rujna 2021. godine nositeljica je obveznog kolegija na diplomskom sveučilišnom studiju Trgovina i međunarodno poslovanje - Trgovina i trgovinska politika, obveznog kolegija na diplomskom sveučilišnom studiju Trade and International Business – Trade and Trade Policy, te izbornog kolegija na preddiplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija – Menadžment nabave.

Kao član tima sudjelovala je na 5 istraživačkih projekata: „Improving service quality in higher education by investing in the progress and development of students“ (Sveučilište u Zagrebu, 2013.-2014.), „Innovations in supply chains in conditions of the retail internationalization“ (Sveučilište u Zagrebu, 2015.-2016.), „Innovations in supply chains in conditions of the retail internationalization – round 2“ (Sveučilište u Zagrebu, 2016.-2017.), „Izrada analize stanja i aktivnosti koje se provode na visokim učilištima u RH sa svrhom unapređenja kvalitete učenja i poučavanja – Emphasis Educa“ (MZOS, 2017.), te „Potentials and obstacles of social markets development in SEE and CEE” (Hrvatska zaklada za znanost, 2015.-2018.).

Sudjelovala je na brojnim znanstvenim konferencijama i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. U okviru programa Europske Unije Erasmus + Teaching staff mobility 2013/2014 održala je gostujuće predavanje na kolegiju "International Business Management" na Fakultetu ekonomije i međunarodnih odnosa pri Cracow University of Economics u Krakovu. U okviru programa Erasmus + Teaching staff mobility 2014/2015 održala je gostujuće predavanje na Vilnius Gediminas Technical University (VGTU). Od listopada 2015. do siječnja 2016. godine bila je na studijskom boravku kao gost istraživač pri Cardiff University, Cardiff Business School u Cardiffu, gdje je u suradnji sa stručnjacima iz područja operacijskih istraživanja, tehnologija napredne proizvodnje i automobilske industrije razvila istraživački model za potrebe izrade doktorske disertacije.

Članica je američke udruge profesionalaca za upravljanje opskrbnim lancem Council of Supply Chain Management Professionals. Također, članica je uredništva časopisa Business Excellence – Poslovna izvrsnost, te je recenzent za časopise International Journal of Logistics Research and Applications, Journal of International Development, Business Excellence – Poslovna izvrsnost, Journal for International and European Law, Economics and Market Integrations i Obrazovanje za poduzetništvo.

Do sad je objavila niz znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, zbornicima s međunarodnih i domaćih skupova te sudjelovala u izradi nekoliko knjiga. Područja znanstvenog i istraživačkog interesa su distributivna trgovina, aditivne tehnologije i odnosi u opskrbnim lancima.

Udana je i majka četvero djece.

DJELA:

Delić, M. (2020.), Technology Adoption Models for 3DP, u: Eyers D. (ur.), Managing 3D Printing - Operations Management for Additive Manufacturing, UK: Springer International Publishing, str. 25-44.

Delić, M. i Eyers, D. (2020.), The effect of additive manufacturing adoption on supply chain flexibility and performance: an empirical analysis from the automotive industry, International journal of production economics, 228.

Knežević, B, Škrobot, P. i Delić, M. (2020.), Beer Brands from the Perspective of Young Consumers in Croatia, with an Emphasis on Gender Differences. u: Strøjer Madsen, E., Gammelgaard, J., Hobdari, B. (ur.). New Developments in the Brewing Industry: The Role of Institutions and Ownership, Oxford, UK: Oxford University Press, str. 25-46.

Delić, M. i Knego, N. (2019.), Online and offline channel integration: O2O commerce as a first step to omnichannel strategy?. u: Baković, T., Naletina, D., Petljak, K. (ur.). Trade perspectives 2019: Business model innovations in domestic and international trade, Zagreb: Faculty of Economics and Business Zagreb & Croatian Chamber of Economy, str. 181-191.

Eyers, D. i Delić, M. (2019.), Operational Excellence in Industrial Additive Manufacturing Systems. u: POMS 30th Annual Conference, Washington D.C., USA.

Delić, M., Eyers, D. i Mikulić, J. (2019.), Additive manufacturing: empirical evidence for supply chain integration and performance from the automotive industry, Supply chain management-an international journal, 24 (5), str. 604-621.

Dužević, I., Baković, T. i Delić, M. (2019.), Stimulating teaching and learning innovations to enhance higher education quality, Business excellence - Poslovna izvrsnost, 13 (1), str. 13-32.

Knežević, B., Orban, M., Škrobot, P. i Delić, M. (2018.), Perception of Traditional Food Products and Consumer Ethnocentrism: Evidence from Croatia. u: Baković, T., Naletina, D., Knežević, B. (ur.), Trade Perspectives 2018: Contemporary Aspects and Role of International Trade, Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, str. 87-103.

Knežević, B., Škrobot, P. i Delić, M. (2018.), Brand Loyalty of Younger Adults in Beer Retail Shopping - Case of Croatia. u: Plazibat, B., Kosanović, S. (ur.), CIET 2018 - Conference Proceedings, Split: University of Split, University Department of Professional Studies, str. 125-137.

Knežević, B., Delić, M. i Galić, A. (2018.), Prihvaćenost elektroničke trgovine za kupnju modnih proizvoda među ženskim potrošačima. u: Ujević, D., Knego, N., Rogale, D., Lazibat, T., Firšt Rogale, S. (ur.), Konstrukcija i modno odijevanje s osvrtom na suvremenu maloprodaju, Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 299-316.

Knežević; B., Škrobot, P. i Delić, M. (2017.), Role of digital communications in social supermarkets in croatia. u: Vrontis, D., Weber, Y., Tsoukatos, E. (ur.), 10th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, Rim: EuroMed Press, str. 2098-2099.

Delić, M., Knežević, B. i Škrobot, P. (2017.), Additive manufacturing technologies adoption in automotive supply chains – the theoretical review. u: Dujak, D. (ur.), Proceedings of the 17th International Scientific Conference BUSINESS LOGISTICS in Modern Management, Osijek: Faculty of Economics in Osijek, str. 421-436.

Knežević, B., Škrobot, P. i Delić, M. (2017.), Beer as a retail product category from perspective of younger adult consumers – the gender analysis, Handel Wewnetrzny, 367 (2), str. 156-169.

Knežević, B. i Delić, M. (2017.), Young Consumers’ Perception of Problems and Usefulness of Mobile Shopping Applications, Entrepreneurial Business and Economics Review, 5 (1), str. 43-58.

Delić, M., Knežević, B. i Dužević, I. (2017.), Factors influencing customer loyalty towards Mobile Commerce – the case of young retail customers in Croatia, International Journal of Economic Perspectives, 11 (1), str. 1-15.

Knego, N. i Delić, M. (2017.), Footwear market in the Visegrad Group countries and the Republic of Croatia. u: Wach, K., Knežević, B., Šimurina, N. (ur.), Challenges for International Business in Central and Eastern Europe, Cracow: Cracow University of Economics, Faculty of Economics and International Relations, Centre for Strategic and International Entrepreneurship, Department of International Trade, str. 153-174.

Knežević, B., Delić, M. i Ptić, K. (2016.), Clothing buying motives and store selection criteria – the case of croatian adolescents, Ekonomski vjesnik: časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku, XXIX, str. 105-116.

Knežević, B., Delić, M. i Jurčević, M. (2016.), Detecting and preventing employees’ theft in retail. u: Knego, N., Renko, S., Knežević, B. (ur.), Trade perspectives 2016: Safety, security, privacy and loyalty, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska gospodarska komora, str. 86-100.

Delić, M., Knežević, B. i Dužević, I. (2016.), Factors influencing customer loyalty towards Mobile Commerce – the case of young retail customers in Croatia. u: Abstract of Emerging Trends in Scientific Research, Dubai: PAK Publishing Group, str. 21-21.

Dužević, I., Delić, M. i Knežević, B. (2016.), Perceived Service Quality at Private and Public Higher Education Institutions, Journal of Logistics, Informatics and Service Science, 3 (3), str. 80-94.

Knežević, B., Delić, M. i Dužević, I. (2016.), M-trgovina iz perspektive mlađih potrošača u Hrvatskoj, Suvremena trgovina, 41 (4), str. 16-19.

Dužević, I., Delić, M. i Knežević, B. (2016.), Customer satisfaction and loyalty factors of Mobile Commerce among young retail customers in Croatia, Revista Eletrônica Gestão & Sociedade, 10 (27), str. 1459-1476.

Dužević, I., Delić, M. i Knežević, B. (2016.), Customer Satisfaction and Loyalty Factors of Mobile Commerce among Young Retail Customers in Croatia. u: Tome, E. (ur.), Proceedings of the International Conference Theory and Applications in the Knowledge Economy - TAKE 2016, Lisabon, str. 399-412.

Knežević, B., Škrobot, P. i Delić, M. (2016.), Attitudes of Younger Consumers towards Beer as a Retail Product Category from the Gender Perspective. u: Tome, E. (ur.), Proceedings of the International Conference Theory and Applications in the Knowledge Economy - TAKE 2016, Lisabon, str. 258-274.

Delić, M. (2016.), Antropometrija i normizacija modne obuće, Suvremena trgovina, 1, str. 64-64.

Knežević, B. i Delić, M. (2015.), The retail internationalization dynamics in Central and Southeastern Europe, International Journal Vallis Aurea, 1, str. 41-54.

Knežević, B., Delić, M. i Knego, N. (2015.), Smartphones and Mobile Applications as Shopping Tools – Attitudes of Young Retail Consumers in Croatia, Handel Wewnetrzny, 5, str. 188-202.

Knežević, B., Knego, N. i Delić, M. (2015.), The retail concentraton and changes of the grocery retail structure, Journal for International and European Law, Economics and Market Integrations, 1 (2), str. 37-51.

Baković, T., Delić, M. i Brečić, R. (2015.), The influence of Radical Innovation Culture on Innovation Performance in the Croatian Manufacturing Industry. u: Shultz, C., Benton, R. i Kravets, O. (ur.), Proceedings of the 40th Annual Macromarketing Conference - Marketing as Provisioning Technology: Integrating Perspectives on Solutions for Sustainability, Prosperity, and Social Justice, Chicago, Illinois: Macromarketing Society, Inc., str. 805-808.

Knežević, B., Škrobot, P. i Delić, M. (2015.), Adjusting Category Management towards Younger Consumers – The Key Factors of a Beer as a Retail Product Category in Croatia. u: EBES 2014 Anthology, Istanbul: Filmon Ofset Ltd.Şti İkitelli Org.San Bölgesi Eskoop San.Sitesi., str. 15-27.

Knežević, B., Delić, M. i Kirin, M. (2015.), Neuspjeh Wal-Marta u Njemačkoj kao vrijedna lekcija iz strategije internacionalizacije, Suvremena trgovina, 40 (2), str. 50-53.

Knego, N. i Delić, M. (2014.), Utjecaj aditivnih tehnologija na odvijanje poslovnih procesa u opskrbnom lancu, u: Knego, N., Knežević, B. i Renko, S. (ur.), Perspektive trgovine 2014: Ljudi, tehnologija, znanje, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, str. 234-249.

Dužević, I., Miloloža, H. i Delić, M. (2014.), Application of Focus Group Interviews for Business Curriculum Development in Higher Education, Mediterranean Journal of Social Sciences, 5 (13), str. 229-234.

Delić, M. i Knežević, B. (2014.), Development of shopping centers in Central and Southeastern Europe, u: Katalinic, B.; Tekić, Ž. (ur.), DAAAM International Scientific Book 2013, Vienna: DAAAM International Publishing, DAAAM International Viennna, str. 471-484.

Knežević, B., Škrobot, P. i Delić, M. (2014.), Adjusting Category Management towards Younger Consumers – Key Factors of Beer as a Retail Product Category in Croatia, u: 14th EBES Conference – Barcelona, Abstract Book, Tenik Basim Tanitim Matbaacilik Publishing, str. 64-65.

Knežević, B., Delić, M. i Knego, N. (2014.), The Retail Internationalization in Visegrad Countries and Croatia, u: Knežević, B. i Wachs, K. (ur.), International Business from the Central European Perspective, Zagreb, Croatia: University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, str. 113-128.

Tipurić, D., Dvorski K. i Delić, M. (2014.), Measuring the Quality of Corporate Governance – A Review of Corporate Governance Indices, European Journal of Economics and Management, 1 (1), str. 234-251.

Dužević, I., Lazibat, T. i Delić, M. (2014.), Examining Individual and Institutional Influences on Students' Engagement, u: Han, Y. (ur.), International Proceedings of Economics Development and Research "Education and Management Innovation III", Singapore: IACSIT Press, str. 90-95.

Knežević, B. i Delić, M. (2014.), Dinamika internacionalizacije maloprodaje u Hrvatskoj, u: Katalinić, B. (ur.), Proceedings of The 4th International Conference "Vallis Aurea" Focus on: Regional & Innovation Development 2014, Požega: Polytechnic in Požega, Croatia & DAAAM International Vienna, str. 271-279.

Dužević, I., Miloloža, H. i Delić, M. (2014.), Application of Focus Group Interviews for Business Curriculum Development in Higher Education, u: Savaneli, B., Krivokapić, M., Pikhart, M. (ur.), Book of Proceedings of the 4th International Conference on Humanities and Social Sciences, Rim: MCSER Publishing, str. 90-90.

Delić, M. (2013.), Prikaz knjige: Electronic Commerce 2012: A Managerial and Social Networks Perspective, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 11 (1), str. 147-150.

Knego, N., Knežević, B. i Delić, M. (2013.), Lanac opskrbe i nabava, u: Knego, N., Knežević, B. i Renko, S. (ur.), Perspektive trgovine 2013: Odnosi u lancima opskrbe, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, str. 1-15.

Knežević, B. i Delić, M. (2012.), Trgovina i obrazovanje, u: Knego, N., Knežević, B. i Renko, S. (ur.), Mijo Mirković: Trgovina i unutrašnja trgovinska politika - Pretisak s komentarima, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, str. 371-378.

Delić, M. i Knežević, B. (2012.), Aspekti i načela održivosti u elektroničkoj trgovini, u: Knego, N., Knežević, B. i Renko, S. (ur.), Perspektive trgovine 2012: Trgovina u kontekstu održivog razvoja, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, str. 315-327.

Knežević, B., Delić, M. i Lovrić, S. (2012.), Ocjenjivanje dobavljača kao temelj strateške nabave, u: Segetlija, Z. ... (ur.), Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu, Osijek: Ekonomski fakultet, str. 61-74.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 8. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/337631

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Mia Delić, preuzeto 8. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/doc-dr-sc-mia-delic/31129

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Mia Delić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/mia-deli%C4%87?authuser=0