Martin Dobrinčić

Dr. Martin Dobrinčić (Velika Trnava, 1. XI. 1901. – Osijek, 5. IV. 1964.), izvanredni profesor

Martin Dobrinčić rođen je 1901. godine u Velikoj Trnavi u Hrvatskoj. Diplomirao je 1938. godine na Pravnom fakultetu u Subotici u Srbiji. Doktorirao je 1952. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

 

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radio je najprije kao predavač, pa docent i na kraju kao izvanredni profesor do mirovine 1962. godine. Nakon odlaska u mirovinu predavao je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.

 

VAŽNIJA DJELA:

Dobrinčić, M. (1950.), Ekonomika saobraćaja i pomorstva FNRJ : (cestovni saobraćaj, unutrašnja plovidba, zrakoplovstvo, pošte) za potrebe studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb: Sveučilišna litografija.

Dobrinčić, M. (1949.), Ekonomika saobraćaja i pomorstva u F.N.R.J. : I. opći dio : po predavanjima M. Dobrinčića u zimskom semestru 1948/49. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb: Stručni odsjek N.S.O.-e Zagrebačkog Sveučilišta.

Dobrinčić, M. (1959.), Razvitak glavnijih luka u NR Hrvatskoj : za jadransku gospodarsku orijentaciju, Zagreb: Jadranski institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.

Dobrinčić, M. (1952.), Obnova željezničkog saobraćaja na području FNRJ 1945.-1946., Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

Dobrinčić, M. (1951.), Ugovori o prijevozu stvari morem : ekonomski osvrt, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

(Pripremila: Z.U.B.)

OSTALI IZVORI:

Dobrinčić, M. (2021.), Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, preuzeto 13. travnja 2023. s http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15665

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 198.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Martin Dobrinčić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/martin-dobrin%C4%8Di%C4%87