Maja Delić

Maja Delić (?, 1921. - Zagreb, 28. III. 1981.), stručni suradnik 

Maja Delić radila je od 1971. godine kao stručna suradnica na Fakultetu za vanjsku trgovinu, OOUR Institut za trgovinu.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Maja Delić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/maja-deli%C4%87