Lidija Dedi

Lidija Dedi

Prof. dr. sc. Lidija Dedi (Koprivnica, 4. XI. 1973. -), redovita profesorica

Osnovnu i srednju školu završila je u Koprivnici. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, 1997.g. Iste godine upisala je poslijediplomski studij «Poslovno upravljanje – MBA». Magistrirala je 05.04.2000.g. a doktorirala 20.01.2006. g. na Ekonomskom fakultetu – Zagreb. Upisana je u Upisnik znanstvenika pri MZOŠ-u pod matičnim brojem 265383. Aktivno se služi engleskim jezikom u govoru i pismu, a pasivno Španjolskim.

U razdoblju od prosinca 1998. godine do 31. ožujka 2001. godine radila je u Test centru Sylvan Prometric na Ekonomskom fakultetu – Zagreb. U radni odnos na mjesto asistentice na Katedri za ekonomiku poduzeća Ekonomskog fakulteta – Zagreb primljena je 01. 04. 2001. godine. 28. 02. 2006. godine izabrana je u suradničko zvanje i radno mjesto višeg asistenta. 18. 05. 2007. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje Docenta za znanstveno polje društvenih znanosti, polje ekonomije, grana financije. U znanstveno-nastavno zvanje Izvanrednog profesora izabrana je 26. rujna 2012. godine. Odluku o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika donio je Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje ekonomije 8. prosinca 2017. godine. Redovita profesorica postala je 27. veljače 2018. godine. Tajnica je specijalističkog poslijediplomskog studija „Financijska analiza“.

U izvođenju nastave na katedri za Ekonomiku poduzeća, Ekonomskog fakulteta - Zagreb sudjeluje od akademske godine 2001./2002., najprije na dodiplomskom studiju (Upravljanje financijama, Poslovne kombinacije i Corporate Finance). Izvodila je nastavu iz Poduzetničkih financija na studiju Poduzetništva u Varaždinu (od 2008.), a od 2010/11 i u Centru Bjelovar.. Od 2009. godine sudjeluje u izvođenju predavanja iz kolegija Poslovne financije i Corporate finance. Od 2011/12 izvodi i predavanja iz Poslovnih financija u Koprivnici. Predavanja iz Investicijske analize izvodi od 2011./2012. Na diplomskoj razini sudjeluje u nastavi iz kolegija Budžetiranje kapitala, Izvedenice i Analiza ulaganja u energiju i okoliš. Nositeljica je kolegija Budžetiranje kapitala koji se izvodi na 5. godini integriranog studija Poslovne ekonomije i Investment Analysis koji se izvodi na 4. godini na BDIB studiju.

Na poslijediplomskoj razini sudjeluje u nastavi od 2003.g. na PDS „Financije poduzeća“, a od 2005.g. sudjeluje u nastavi iz Korporacijskih financija na poslijediplomskim studijima: Organizacija i Management, Marketing, Računovodstvo, revizija i financije, Međunarodna ekonomija i financije (2007.), Diploma Study in Management (2007./08./09.) na FER-u. Od 2006. godine sudjeluje u nastavi na PSDS Financijske institucije i tržišta, Strateško poduzetništvo (2008./09.), Organizacija i Menadžment (2009./10.), MBA (2011.) i MBACon – Građevinski fakultet (2011.). Od 2007. godine sudjeluje u nastavi na SPDS Financijska analiza iz Investicijske analize, Poslovnih financija, Analize vrijednosnih papira, Financijska analiza i Analiza investicijskih projekata. Nositeljica je predmeta Analiza investicijskih projekta i su-nositeljica predmeta Analiza vrijednosnih papira na PSDS Financijska analiza. Su-nositeljica je kolegija Korporacijske financije na PSDS Poslovno upravljanje – MBA. Su-nositeljica je kolegija Osnove financija i računovodstva na PSDS Organizacija i menadžment. Od 2010. godine predaje s prof. dr. S. Orsagom na Doktorskom studiju „Prevencijska znanost i studij invaliditeta“, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet u Zagrebu.

Uz nastavni rad na fakultetu od 2003. godine sudjeluje u obrazovanju «Investicijskih savjetnika» u Zagrebu, a od 2004. godine sudjeluje i u obrazovanju «Investicijskih savjetnika» u Sarajevu, BiH i obrazovanju «Fond managera» u okviru programa HAGENA-e u Zagrebu. Od akademske godine 2003./2004. aktivno sudjeluje na internom znanstveno-istraživačkom projektu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu pod nazivom: «Istraživanje pristupa i tehnologija planiranja u hrvatskim poduzećima» na dionici «razvitak koncepta financijskog planiranja». 2008. godine sudjeluje u obrazovanju Ovlaštenog revizora, u organizaciji Hrvatske revizorske komore. 2011. godine sudjeluje u održavanju tečaja „Izvedenice“ za potrebe Akademije Zagrebačke burze d.d.

2002.g. položila je Ispit za obavljanje poslova «Investicijskog savjetnika»,. diplomu je izdala Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske i Hrvatska udruga financijskih analitičara. 2003. godine polazila je Seminar za unapređenje pedagoških znanja i vještina u Varaždinu u suradnji Ekonomskog fakulteta – Zagreb i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2006.g. stručno se usavršavala u Hrvatskoj narodnoj banci (3 mjeseca) u Sektoru nadzora i supervizije banaka.

Pored formalnog obrazovanja, profesorica Lidija Dedi dodatno se usavršavala i stjecala nova znanja na različitim radionicama i seminarima. Polazila je Ljetnu školu Europskog udruženja financijskih analitičara (European Federation of Financial Analysts Societies Summer School) u trajanju od 3 dana, koja se održavala u Madridu (od 2008.g. do 2013.g. i 2015.g., srpanj) s modulima: Equity Valuation and Analysis, Fixed Income Valuation and Analysis, Corporate Finance, Derivative Valuation and Analysis, Portfolio Management, Financial Accounting and Statement Analysis. U svibnju 2010 godine polazila je dvodnevni seminar iz Vrednovanja kojeg je držao prof. dr. sc. Aswath Damodaran. Polazila je trodnevnu radionicu Stata School in Time Series na Cass Business School, London, UK u veljači 2018.g.; Applied Time Series Econometric Methods and Forecasting – dr. Robert Sonora na Ekonomskom fakultetu –Zagreb u lipnju 2018. godine (5 dana); Applied Econometrics – Panel data analysis - dr. Robert Sonora na Odsjeku za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku u lipnju 2019. godine (5dana) te 2020 Stata Econometrics Winter School (2 dana) u Porto, Portugal.

U razdoblju od 01. 09. 2014. do 15. 02. 2015. bila je gost istraživač na California State University Dominguez Hills, Carson, California, USA. Od 24. do 28. veljače 2020. godine aktivno je sudjelovala na „Global Faculty week“ na Technológico de Monterrey u Queretaro, Mexico,

2018./19. g. bila je voditeljica projekta “Prakse budžetiranja kapitala i analize financijskih investicija: dosezi i ograničenja; 2017. godine članica projekta “Procjena efikasnog „benchmark“ portfolia za hrvatsko tržište dionica“ voditelja prof. dr. sc. Silvije Orsaga. Od 2003./2004. do 2007. godine sudjelovala je na internom znanstveno-istraživačkom projektu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu - «Istraživanje pristupa i tehnologija planiranja u hrvatskim poduzećima» - dionica «razvitak koncepta financijskog planiranja» (voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Đurđica Fučkan.

Članica je Hrvatske udruge financijskih analitičara, a od 2010. godine i članica predsjedništva Udruge. Članica je Who is Who in the World, 25th Silver Edition; Western Decision Sciences Institute (WDSI), SAD; European Business and Economics Society (EBES) te Association of North America Higher Education International (ANAHEI)'s Educational Council. Od 2011. godine članica je uredništva časopisa UTMS Journal of Economics.

Bila je stručni redaktor knjiga: Riznica investicijske mudrosti, Dean LeBaron, Romesh Vaitilingam, Masmedia, Zagreb 2010.; Fundamentalna analiza Analiza vrijednosnih papira, Benjamin Graham, David L. Dodd, Masmedia, Zagreb (2013) te knjige Dionice – kada kupiti, kada prodati, Peter Lynch, John Rotchild, Masmedia, Zagreb, 2012.

2016.g. bila je predsjednica organizacijskog odbora za 1st International Conference on Financial Analysis koja je organizirana u Dubrovniku od 01. do 03.06.2016. Za istu je konferenciju bila i član programskog odbora. Bila je i gostujući urednik za Zagreb International Review of Economics and Business (ZIREB) (2017) Special Conference Issue, 1st International Conference on Financial Analysis, Dubrovnik, Croatia, June 01 – 03, 2016 te UTMS Journal of Economics Vol. 8, No. 1, March 2017.

Recenzentica je za časopise: International Review of Applied Economics; International Journal of Finance and Economics; Research in International Business and Finance; Applied Economics incorporating Applied Financial Econonomics; Asia-Pacific Journal of Financial Studies; Emerging markets Finance and Trade; Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics; Zbornik Ekonomskog fakulteta, Ekonomski fakultet – Zagreb; Economic Research – scientific journal, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“; Croatian Economic Survey; ZIREB - Zagreb International Review of Economics and Business; UTMS Journal of Economics i Ekonomski pregled.

2001. godine dobila je priznanje za izrađeni i obranjeni Magistarski rad od Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika koja joj je uručena na 36. Simpoziju HZRIF. 2006. godine dobila je priznanje za izrađenu i obranjenu Doktorsku disertaciju od Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika koje joj je uručeno na 41. Simpoziju HZRIF. U 10 mjesecu 2008. godine dobila je Certificate for Excellent Papers za rad „Development of the Financial Analysis in Croatia“ u koautorstvu s prof. dr. S. Orsagom na međunarodnoj konferenciji u Pekingu, NR Kina (8th China International Academic Seminar for Universities, Beijing Huaxia-Hull Research centre for International Education).

Punih 10 godina (od 01. 10. 2006. do 30. 09. 2016. godine) bila je član Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta – Zagreb (za vrijeme korištenja Sabbaticala od 01. 09. 2014. do 01. 07. 2015. godine imala je zamjenu). Akademske godine 2006./07. i 2007./08. bila je članica Povjerenstva za unapređenje nastave; akademske godine 2008./09. i 2009./10. bila je članica Stegovnog povjerenstva za studente; akademske godine 2010./11. i 2011./12. bila je članica Povjerenstva za interni nadzor i kontrolu aktivnosti Ekonomskog fakulteta; akademske godine 2010./11., 2011./12., 2012./13. i 2013./14. bila je članica Odbora za unaprjeđenje i kvalitetu nastave na fakultetu. Od 2018./2019. članica je Odbora za poslijediplomske specijalističke studije te Odbora za integrirane sveučilišne studije. Od 2007./08. - članica je Vijeća diplomskog studija smjera Analiza i poslovno planiranje, a od 2013./14. godine je Voditeljica diplomskog studija Analiza i poslovno planiranje.

Autorica je i koautorica brojnih radova.

VAŽNIJA DJELA:

Knjige:

Orsag, S., Dedi, L. (2011.), Budžetiranje kapitala, procjena investicijskih projekata, Zagreb: Masmedia.

Poglavlja u knjizi:

Orsag, S., Mikerević, D. i Dedi, L. (2020.), Finance in the world of artificial intelligence and digitalization, u: Christiansen, B. i Škrinjarić, T. (ur.), Handbook of Research on Applied AI for International Business and Marketing Applications, IGI Global.

Dedi, L. i Orsag, S., (2008.), Foreign Direct Investment Analysis of Croatian Firms, u: Koveos, P. E. (ur.), Investment in a Global Economy: Its Environment, Finance, and Economics, 203-212.

Fučkan, Đ., Dedi, L., Orsag, S. i Tintor, J. (2008.), Preliminary Assessment of the Planning Approach and Planning Technologies in Croatian Companies, u: Kandžija, V. i Kumar A. (ur.), 50 Years of European Union – L'Union Éuropéenne a 50 Ans, 229-239.

Sveučilišni priručnik:

Dedi, L., Orsag, S. i Kožul, A., (2018.), Investicijska analiza, priručnik sa zadacima za vježbu, Zagreb: Ekonomski fakultet – Zagreb.

Udžbenik za srednje strukovne škole:

Orsag, S. i L. Dedi, (2020.), Tržište kapitala; udžbenik za 4. razred srednje strukovne škole, drugo izdanje, Zagreb: Alka script.

Ostala djela /odabrani radovi u znanstvenim časopisima:

Dedi, L. (2018.), Prelivanje volatilnosti (nestabilnosti) između najznačajnijih evropskih tržišta kapitala prije i poslije financijske krize 2008-09, Naučni časopis za ekonomiju/Scientific magazine for economy, 9(4), 15-29.

Dedi, L. i Yavas, B. F. (2017.), Equity returns and volatilities before and after the 2007-08 financial crisis, Zagreb International Review of Economics & Business, 20(1), 65-79.

Dedi, L. i Škorjanec, D. (2017.), Volatilities and equity market returns in selected Central and Southeast European countries, Ekonomski pregled, 68(4), 384-398.

Yavas, B. F. i Dedi, L. (2016.), An investigation of return and volatility linkages among equity markets: A study of selected European and emerging countries, Research in International Business and Finance, 37, 583–596.

Dedi, L. i Yavas, B.F. (2016.), Return and Volatility spillovers in equity markets: An investigation using various GARCH methodologies, Cogent Economics & Finance, 4(1).

Dedi, L. i Giraudon, P. (2013.), Valuation and Investment Profession, UTMS Journal of Economics, 4(2), 93-100.

Ostala djela /odabrani radovi objavljeni u zborniku sa znanstvenog skupa:

Ramljak, I., Orsag, S. i Dedi, L. (2020.), The Influence of Working Capital on Profitability in Construction Industry, u: Boumediene, S. L. (ur.), Proceedings of the 49th Annual Meeting Western Decision Sciences Institute, Portland, OR, USA.

Štimac, D., Orsag, S. i Dedi, L. (2017.), Operational efficiency of Croatian Mandatory pension funds, u: WDSI 2017 Annual Conference Proceedings, 46th Annual Meeting, Western Decision Sciences Institute, Vancouver, BC, Kanada.

Dedi, L. i Orsag, S. (2016.), Investment Portfolio Simulation Game – Is it Valuable to our Students?, u: Proceedings of the Forty-Fifth Annual Meeting Western Decision Sciences Institute, Las Vegas, USA.

Dedi, L., Yavas, B. F. i Vardiabasis, D. (2016.), Volatilities and Equity Market Returns in Europe: An Investigation Using Exchange Traded Funds, u: Christodoulidou, N. (ur.), Proceedings of the Forty-Fifth Annual Meeting Western Decision Sciences Institute, Las Vegas, USA.

Dedi, L. i Orsag S. (2015.), Students' Perceptions of the Investment Portfolio Simulation Game, u: Bell, J. (ur.), Proceedings of the Forty-Fourth Annual Meeting Western Decision Sciences Institute, Maui, Hawaii, USA.

Štimac D., Orsag S. i Dedi, L. (2015.), Efficiency of different Pension Fund Investment Regulation Models, u: Bell, J. (ur.), Proceedings of the Forty-Fourth Annual Meeting Western Decision Sciences Institute, Maui, Hawaii, USA.

Orsag, S. i Dedi L. (2013.), Razvoj i stanje financijske analize u Republici Hrvatskoj, u: Zbornik radova znanstvene konferencije Ekonomsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj – jučer, danas, sutra, Zagreb, 349-377.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 17. srpanj 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/265383

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Lidija Dedi, preuzeto 17. srpanj 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/prof-dr-sc-lidija-dedi/31585

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Lidija Dedi, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/d/lidija-dedi