Konstantin Draganić

Dr. Konstantin Draganić (Slavonski Brod, 21. V. 1873. – Zagreb, 17. V. 1959.), honorarni docent i lektor

Konstantin Draganić rođen je 1873. godine u Slavonskom brodu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Gospiću, nakon čega 1891. godine upisuje Filozofski fakultet u Beču – grupa slavistike i romanistike. Diplomirao je i doktorirao u Beču iste 1895. godine. Nakon obrane disertacije stručno je usavršavao francuski jezik u Sorbonni od 1895. do 1896. godine.

Povratkom u zemlju postavljen je za profesora gimnazije u Karlovcu, a zatim i u Zemunu. Nakon toga imenovan je najprije za direktora gimnazije u Krapini, a zatim prelazi u Zagreb gdje radi kao profesor Trgovačke akademije i I. muške realne gimnazije u Zagrebu, te konačno kao direktor II. ženske realne gimnazije u Zagrebu, gdje ostaje do umirovljenja 1932. godine.

Osnivanjem Visoke škole za trgovinu i promet 1920. godine postaje njenim nastavnikom za francuski jezik, a prerastanje škole u EKVŠ nastavlja predavati do 1934. godine. Uz rad u EKVŠ-u bio je i lektor francuskoj jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Uz nastavnički rad bavio se brojnim društvenim aktivnostima, a između ostalog bio je dugogodišnji potpredsjednik Francuskog instituta u Zagrebu, te je u tom svojstvu otvarao brojne filijale Instituta po Hrvatskoj. Nakon ostavke na mjesto potpredsjednika imenovan je 1938. godine počasnim članom Francuskog instituta. Od 1934. godine vršio je dužnost predsjednika Oblasnog odbora Crvenog križa Hrvatske značajno doprinoseći ostvarivanju svrhe i ciljeva ove organizacije. Isto tako, bio je aktivan član Jadranske straže, Poljsko-jugoslavenskog društva i Profesorskog društva.

Za svoj je rad više puta odlikovan, a između ostalog dodijeljeni su mu Viteški križ legije časti (1934.) i Orden Crvenog križa (1936.).

OSTALI IZVORI: 

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 332-333.

Kalazić-Jemrić, M. (1993.), Hrvatski biografski leksikon, Zagreb: LZMK, preuzeto 17. travnja 2023. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=5279

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Konstantin Draganić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/konstantin-dragani%C4%87