Janko Drmpetić

Janko Drmpetić (?, 1936. ?- Zagreb, 12. XI. 2005.?), KV strojobravar - ložač

Janko Drmpetić radio je ka KV strojobravar-ložač na Visokoj privrednoj školi.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Janko Drmpetić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/janko-drmpeti%C4%87