Jadranka Dumbović

Jadranka Dumbović (Zagreb, 18. VIII. 1955. – Zagreb, 5. II. 2019.), telefonistica

Jadranka Dumbović rođena je 1955. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu.

Radila je kao telefonistica u Ljubljanskoj banci – Zagreb. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radila je kao telefonistica od 1994. do 1996. godine.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Jadranka Dumbović, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/jadranka-dumbovi%C4%87