Jadranka Deželjin

Jadranka Deželjin

Dr. Jadranka Deželjin r. Ivanković (Gradačac, BiH, 13. I. 1928. – Zagreb, 20. III. 2019.), asistentica

Jadranka Deželjin rođena je 1928. godine u Gradačcu u Bosni i Hercegovini. Građansku školu završila je 1943. godine u Gradačcu, srednju školu završila je 1948. godine u Osijeku, a paralelno završava i Srednju muzičku školu – sekcija solfeggio i pjevanje. Na Fakultetu ekonomskih nauka u Zagrebu diplomirala je 1957. godine te magistrirala na PDS studiju „Ekonomika poduzeća“ 1969. godine obranom teme "Uloga računovodstva u decentralizaciji upravljanja". Profesorski ispit položila je 1960. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Računovodstvene informacije kao osnovica za donošenje poslovnih odluka u samoupravnoj radnoj organizaciji“ obranila je 1974. godine na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.

 

Nakon završetka srednje škole zapošljava se kao knjigovođa u „Industrotehni“ u Zagrebu. Nakon završetka studija radila je kao profesorica na predmetima „Knjigovodstvo“ i „Ekonomika poduzeća“ u II. ekonomskoj školi u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu zapošljava se 1965. godine kao asistentica na predmetu „Osnove računovodstva“, gdje je radila do 1971. godine kada prelazi na Ekonomski fakultet u Rijeci na kojem je predavala na predmetu „Računovodstvo“ do odlaska u mirovinu. Na Ekonomskom fakultetu u Rijeci obnašala je dužnost prodekanice od 1974. do 1977. godine, a funkciju dekanice od 1981. do 1983. godine. Bila je članica Savjeta Sveučilišta Rijeka i članica odbora Saveza računovodstvenih i financijskih djelatnosti Hrvatske. Uz nastavu na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, od 1974. godine predavala je predmet „Računovodstvo hotelijerskih OUR-a“ na Hotelijerskom fakultetu u Opatiji. Od 1995. godine živjela je u Zagrebu.

 

Dobitnica je većeg broja priznanja, nagrada i plaketa, od koji se ističu: Priznanje sa srebrnom značkom Saveza računovodstvenih I financijskih radnika Hrvatske (1974.), Plaketa Centra ekonomskih znanosti u Rijeci (l976.), Zlatna plaketa Saveza ekonomista I Saveza računovodstveno-financijskih radnika Slovenije (1977.), Plaketa Saveza računovodstveno-financijskih radnika Srbije (1980) i Godišnja nagrada Grada Rijeke za doprinos razvoju ekonomske misli i unapređenje prakse u računovodstvu i informatici (1987.).

 

VAŽNIJA DJELA:

Knežević, S. i Deželjin, J. (1970.), Privredno poslovanje 3 : (ekonomika i organizacija industrijske proizvodnje) : udžbenik za 3. razred ekonomskih škola, Zagreb: Školska knjiga.

Deželjin, J. et al. (1974.), Organizacija računovodstva u ulozi suvremeno programiranog izvora upravljačkog informacijskog sustava, Čakovec: "Zrinski".

Turk, I. i Deželjin, J. (1977.), Organizacija informacijskog sistema. Zagreb: Informator.

Deželjin, J. (1984.), Specifičnosti računovodstva trgovine, Zagreb: Informator.

Deželjin, J. i Turk, I. (1986.), Organizacija informacijskog sistema i sistema informiranja, Zagreb: Informator.

Deželjin, J. i Nikolajević, R. (1986.), Računovodstvo hotelijerskih organizacija udruženog rada, Zagreb: Informator.

Deželjin, J. et al (1993.), Primjena međunarodnih računovodstvenih standarda u poduzeću : kontni plan, financijski izvještaji, financijska analiza, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Deželjin, J. et al (1994.), Računovodstvo, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Deželjin, J. et al (1998.), Financijsko računovodstvo : (izabrane teme), Zagreb: Hrvatska udruga računovodstvenih eksperata.

Deželjin, J. et al (1998.), Troškovno i upravljačko računovodstvo : (izabrane teme), Zagreb: Hrvatska udruga računovodstvenih eksperata.

Deželjin, J. et al (1999.), Poduzetnički menadžment : izazov, rizik, zadovoljstvo, Zagreb: Alinea: HITA-Consulting: M.E.P. Consult: Sveučilšte u Rijeci.

(Pripremila: Z. U. B.)

OSTALI IZVORI:

Sarajlić, E. (2021.), Srednjoškolsko obrazovanje, nastavak 2., preuzeto 13. travnja 2023. s https://gradacac.org/srednjoskolsko-obrazovanje-nastavak-2/

IRB (2023.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 13. travnja 2023. s https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/26051

FOTOGRAFIJA:

Sarajlić, E. (2021.), Srednjoškolsko obrazovanje, nastavak 2., preuzeto 13. travnja 2023. s https://gradacac.org/srednjoskolsko-obrazovanje-nastavak-2/

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 195.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Jadranka Deželjin, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/jadranka-de%C5%BEeljin