Ivo Dujmović

Dr. Ivo Dujmović (Livno, BiH, 11. III. 1922. – Zagreb, 14. VIII. 2012.), redoviti profesor

Ivo Dujmović rođen je 1922. godine u Livnu u Bosni i Hercegovini. Osnovnu i građansku školu završio je u rodnom mjestu, a maturirao je u V. muškoj gimnaziji u Zagrebu. Diplomirao je Srednju muzičku školu Konzervatorija u Zagrebu, te diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1952. godine. Na Američkom sveučilištu u Kairu studirao je dvije godine „Poslovno upravljanja“ (1962.-10964.), pohađao „Salzburg Seminar in American Studies“ na temu „American Management Dynamics“ (1968.) i završio jednogodišnji „International Teachers Program“ iz poslovnog upravljanja na Harvard University – Graduate School of Business Administration u SAD-u (1969.-1970.). Na Fakultetu ekonomskih nauka u Zagrebu obranio je 1972. godine doktorsku disertaciju pod naslovom „Komparativna istraživanja procesa upravljanja poduzećem“ te stekao titulu doktora znanosti za područje Privrednog poslovanja radnih organizacija.

Od 1941. do 1963. godine radio je kao član opernih i simfonijskih orkestara u Osijeku, Zagrebu, Rijeci, Istanbulu i Kairu. Od 1964. godine radio je kao predavač na Visokoj upravnoj školi u Zagrebu kao nositelj predmeta „Upravljanje privrednim procesima“, a od 1968. do 1972. godine, od integracije te institucije s Pravnim fakultetom, predavao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu na odsjeku disciplina iz „Nauke u upravi“. Početkom 1973. godine prelazi na Visoku školu za vanjsku trgovinu u Zagrebu, gdje u zvanju izvanrednog profesora predaje predmet „Marketing“. Bio je voditelj postdiplomskog studija „Poslovno upravljanje u udruženom radu“. Na Visokoj školi za vanjsku trgovinu (kasnije na Fakultetu za vanjsku trgovinu) izabran je 1984. godine u znanstveno-nastavno zvanje profesor za uže znanstveno područje tržišno poslovanje. Na istoj školi izabran je u višeg znanstvenog suradnika 1977. godine, za znanstvenog savjetnika 1984. Osim toga, od 1965. do 1969. godine predavao je „Nauku o upravljanju“ na Fakultetu političkih znanosti, te je bio vanjski suradnik Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Odjel za proučavanje upravljanja (1966.-1969.). Predavanja je održavao i na Institutu za društvene znanosti u Haagu, Interuniverzitetskom međunarodnom centru za postdiplomske studije u Dubrovniku, postdiplomskom studiju „Tržišno poslovanje – marketing“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Tehnološkom fakultetu u Zagrebu itd.

Kao profesor Fakulteta za vanjsku trgovinu bio je aktivan kao delegat Sveučilišta u Savjetu za pravosuđe i upravu Skupštine grada Zagreba, te u Skupštini Sveučilišta Zagreb. Dva puta je bio predsjednik Katedre za marketing, predsjednik Katedre za poslovnu i razvojnu politiku, predsjednik Bibliotečnog odbora itd.

Bio je član Društva ekonomista – Zagreb, Društva za marketing Zagreb, te član Savjeta, Izvršnog odbora i predsjednik Komisije za stručni rad i usavršavanje Društva za marketing Zagreb.  

VAŽNIJA DJELA:

Dujmović, I. (1975.), Marketing: suvremena koncepcija tržišnog poslovanja, Zagreb: Školska knjiga.

Dujmović, I. (1982.), Samoupravni okviri marketinga, Zagreb: Informator.

(Pripremila: Z. U. B.)

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivo Dujmović, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/ivo-dujmovi%C4%87