Ivo Dragičević

Dr. Ivo Dragičević (Supetar na Braču, 2. VIII. 1919. – Zagreb, 11. VI. 1997.), izvanredni profesor

Ivo Dragičević rođen je 1919. godine u Supetru na Braču. Osnovnu i srednju školu završio je u Blatu na Korčuli. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu završio je četiri semestra studija, a diplomirao je 1955. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao je 1970. godine na Fakultetu ekonomskih nauka u Zagrebu obranivši disertaciju pod naslovom „Putevi ekonomskog razvoja novooslobođenih afričkih zemalja i uloga socijalističkih elementa u tom razvoju“. Bio je rezervni major JNA.

 

Radio je u Vazduhoplovnoj oficirskoj školi predajući opću i ekonomsku grupu predmeta. Bio je zamjenik direktora Brodarskog instituta, a nakon toga je radio na investicijskim radovima u Etiopiji i Gani, bio sekretar odbora za ekonomske veze s inozemstvom Privredne komore SRH, redaktor za ekonomsku politiku i sisteme u Jugoslavenskom leksikografskom zavodu, v. d. direktora Instituta za proučavanje Afrike (kasnije viši znanstveni suradnik i predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta za zemlje u razvoju), šef predstavništva Privredne komore Jugoslavije i ekonomski savjetnik ambasade u NR Kini. Na Fakultetu za vanjsku trgovinu i kasnije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu zaposlen je 1979. godine kao izvanredni profesor za predmet „Međunarodni ekonomski sistem“, gdje je radio do odlaska u mirovinu 1983. godine.

 

Odlikovan je Ordenom zasluga za narod i Ordenom rada sa srebrnim vijencem za uspjehe na radu u Etiopiji.

 

VAŽNIJA DJELA:

Dragičević, I. (1963.), Etiopija, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.

Dragičević, I. (2002.), Kina : od nebeskog carstva do naših dana, Zagreb: Prometej.

Dragičević, I. (1978.), Kina : između siromaštva i industrijskog razvitka, Zagreb: Stvarnost.

Dragičević, I. (1982.), Novi međunarodni ekonomski poredak i Jugoslavija : uvod u komparativnu analizu stajališta o NMEP-u, Zagreb: Fakultet za vanjsku trgovinu.

Bujas, G., Čalić, I., Dragičević, I. et al (1983.), Struktura svjetske privrede i novi međunarodni ekonomski poredak, Zagreb: Informator.

(Pripremila: Z. U. B.)

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivo Dragičević, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/ivo-dragi%C4%8Devi%C4%87