Ivan Dominković

Mr. Ivan Dominković (Štitar, 3. III. 1935. – Zagreb, 21. V. 1990.), stariji asistent

Ivan Dominković rođen je 1935. godine u Štitaru kod Županje. Nižu gimnaziju završio je u Županji, Ekonomski tehnikum u Osijeku, a na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1962. godine, a 1970. godine magistrirao obranivši rad pod naslovom “Teoretske implikacije raspodjele rada prema radu u industrijskim poduzećima.

Od 1954. godine radio je kao mlađi financijski knjigovođa u sjemenskom poduzeću „Oranica“ u Osijeku, od 1955. godine kao statističar-pripravnik u Zavodu za statistiku NRH, od 1956. godine u Zadružnoj štampi Zagreb, od 1957. do 1962. godine kao referent uvoza poduzeća „Kemikalija“ u Zagrebu, a 1962/63. kao asistent na predmetu „Financije“ na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Za asistenta Fakulteta ekonomskih nauka, odnosno Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Katedra za političku ekonomiju izabran je 1963. godine na predmetu „Osnove političke ekonomije“, a u zvanje starijeg asistenta izabran je 1965. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radio je do 1972. godine.

(Pripremila: Z.U.B.)

OSTALI IZVORI: 

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 199.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Dominković Ivan, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/ivan-dominkovi%C4%87