Franjo Doršić

Franjo Doršić, podvornik

Franjo Doršić radio je od 1920. godine kao podvornik na Visokoj školi za trgovinu i promet.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Franjo Doršić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/franjo-dor%C5%A1i%C4%87