Filip Dimnić

Dr. Filip Dimnić (Pridvorje, 8. IX. 1925. – Zagreb, 10. VII. 1963.), asistent VPŠ­-a

Rođen je 8. rujna 1925. u Pridvorju, općina Dubrovnik. Roditelji mu 1928. sele u Zagreb, gdje završava osnovnu školu (1936.), klasičnu gimnaziju (1944.) i Ekonomski fakultet (1951.). Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu obranio je 26. 11. 1959. doktorsku disertaciju pod naslovom „Stalno ili prisutno stanovništvo“.

Kao izvanredan student započinje radni odnos u centrali Gradske mljekare Zagreb, gdje radi kao daktilograf, a potom kao rukovoditelj Odsjeka za statistiku (od 15. 4. 1948. do 4. 12. 1948.), nakon čega je premješten u Statistički ured NRH, gdje je radio u metodološkom odjelu do 30. 9. 1949. Po završetku studija upućen je po planskoj raspodjeli u brodogradilište „Uljanik“ u Puli, gdje je službovao kao analitičar od 5. 4. 1951. do 29. 2. 1952., kada prelazi u Zavod za statistiku NRH. U Zavodu je radio kao analitičar­demograf do 13. 11. 1958., kad je premješten u svojstvu asistenta za statistiku u Visoku privrednu školu (VPŠ) u Zagrebu. Na VPŠ-u je držao vježbe i predavanja iz Statistike, kao i iz Matematike za ekonomiste. Uz suglasnost VPŠ­-a premješten je na Ekonomski institut, gdje je do smrti radio na poslovima znanstvenog urednika za matematiku i statistiku.

Umro je iznenada u noći između 9. i 10. 7. 1963. dok je pripremao predgovor za svoj već gotov i otipkan prijevod djela Josipa Jurjevića de Toul „Theoria Statisticae“ (Zagreb, 1825., na latinskom jeziku).

VAŽNIJA DJELA:

Dimnić, F. (1954.), Kontrola istovjetnosti privremeno odsutnih i privremeno prisutnih lica u reviziji popisa stanovništva 31. III. 1953. (Analiza rezultata za NRH), Statistička revija, (34).

Dimnić, F. (1958.), Prikaz empirijskih odnosa godišnjih vjerojatnosti umiranja qx i srednjih speifičnih stopa smrtnosti po starosti mx, Statistička revija, (4).

Dimnić, F. (1960.), Prilog razmatranju o primjeni harmonijske sredine u statistici, u: Radovi XIV, NR BiH.

Dimnić, F. (1961.), O matematsko statističkim problemima ponderiranja s posebnim osvrtom na relativne brojeve, Ekonomski pregled, (7­8).

Dimnić, F. et al. (1961.), Matematske razrade nekih aspekata problema analize i planiranja investicija, u: Metodološki materijali, (7).

Dimnić, F. (1962.), Uvod u matematiku ­ I. dio, Zagreb: Ekonomski institut NRH.

Dimnić, F. (1963.), Pregled determinanti i matrica, Zagreb: Ekonomski institut.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet - Zagreb (1980.), Dr. Filip Dimnić, u: Novak, M. (ur.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 196.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Filip Dimnić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/d/filip-dimni%C4%87