Dario Dunković

Dario Dunković

Izv. prof. dr. sc. Dario Dunković (Osijek, 12. VI. 1977. -), izvanredni profesor

Završio je Prirodoslovno-matematičku gimnaziju i Ekonomski fakultet u Osijeku. Živi sa suprugom i kćeri. Radio je u privatnom sektoru od 2000. do 2014. godine, od čega deset godina na izvršnim funkcijama u međunarodnim korporacijama. Doktorirao je na trgovini na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 2008. godine. Prije dolaska na Ekonomski fakultet u Zagreb predavao je kao vanjski suradnik na dvije visoke poslovne škole.

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na Katedri za trgovinu i međunarodno poslovanje, radi od 2014. godine. Nositelj je kolegija na sveučilišnim i stručnim studijima i na master studiju na engleskom jeziku. Svojim znanstveno-istraživačkim radom pokriva trgovinu, trgovinski menadžment i potrošačku politiku. Usavršavao je nastavne kompetencije na Wirtschaftsuniversität u Beču, na Sveučilištu Florida i Sveučilištu Trollhättan u Švedskoj. Do sada je objavio tri sveučilišna udžbenika, dvije znanstvene knjige i preko 90 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao je na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata. Član je uredništva znanstvenog časopisa "Poslovna izvrsnost – Business Excellence", stručnog časopisa "Suvremena trgovina" i uredništva međunarodne konferencije "Trade Perspectives". Voditelj je smjera "Trgovinsko poslovanje" na stručnom studiju i specijalističkog diplomskog stručnog studija "Menadžment i marketing maloprodaje".

VAŽNIJA DJELA:

Dunković, D. (2020.), Poslovno upravljanje u trgovini, II. izdanje, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Dunković, D. (2019.), Formiranje cijena u maloprodaji, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Dunković, D. (2019.), Prekogranična on-line maloprodaja, Računovodstvo, revizija i financije, 29(3), 218-222.

Dunković, D. (2019.), Consumer prices in the EU countries: Do differences stimulate retailers?, u: Baković, T., Naletina, D. i Petljak, K. (ur.), Proceedings of 10th International Scientific Conference Trade Perspectives 2019: Business Model Innovations in domestic and international Trade, Zagreb: Faculty of Economics & Business Zagreb, 129-142.

Dunković, D., Baković, T. i Kovač I. (2018.), Trendovi razvoja maloprodajnog menadžmenta, u: Dunković, D.; Kovač, I. i Baković, T. (ur.), Poslovni aspekti trgovine, Zagreb: Ekonomski fakultet, 1-23.

Dunković, D. (2018.), Recent developments in consumer protection in online channel context, The Business & Management Review, 10(1). (u: Datta, P. R. i Jones, M. T. (ur.), Proceedings of 9th International Trade and Academic Research Conference, London: Academy of Business and Retail Management, 48-58).

Rački Marinković, A. i Dunković, D. (2018.), The effects of product counterfeiting, u: Renko, S. i Knežević, B. (ur.), Trade in a Context of Safety, Security, Privacy and Loyalty, 111-134.

Dunković, D., Dumančić, K. i Obranović, D. (2017.), Consumer protection policy performance in European countries, u: Stojković, D., Božović, M. i Ranđelović, S (ur.), Economic policy for smart, inclusive and sustainable growth - Conference Proceedings, Beograd: University of Belgrade, Faculty of Economics, 289-305.

Dunković, D. i Petravić Cili, A. (2017.), Retailer pricing strategy: diffuse coupons effects contingent on store format, u: Rotschedl, J. (ur.), Proceedings of the 5th Business & Management Conference, Rome, Prague: International Institute of Social and Economic Sciences, 44-55.

Dunković, D. (2016.), Performanse hrvatskoga maloprodajnog tržišta, Suvremena trgovina, 41(1), 30-34.

Dunković, D. (2016.), Zaštita potrošača i poslovno upravljanje, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Dunković, D. i Petković, G. (2015.), Loyalty programs in grocery retailing: Do customers provoke a tiered rewarding system?, Poslovna izvrsnost - Business Excellence, 9(1), 9-29.

Dunković, D. (2015.), Od multikanalne do omni-kanalne maloprodaje, Suvremena trgovina, 40(6), 28-32.

Dunković, D. (2015.), Poslovno upravljanje u trgovini, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Dunković, D. (2012.), Product Market Regulation: A Policy Instrument for Sustainable Growth in South Eastern Europe, u: Knego, N., Renko, S. i Knežević, B. (ur.), Trade Perspectives 2012: Trade in the Context of Sustainable Development, Proceedings of The International Conference, Zagreb: Faculty of Economics, 155-172.

Dunković, D. (2004.), Rivalry of domestic and foreign retailers in Croatia, Management, 9(2), 75-86.

Dunković, D. (2001.), Ekonomika transakcijskog troška: Razvoj okvira modernog tržišnog partnerstva, Ekonomski vjesnik, 14(1/2), 101-117.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 16. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/251001

Knjižnice IRB (2003.), Tko je tko u hrvatskoj znanosti: Dario Dunković, preuzeto 16. srpnja 2020. s http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=12063

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Dario Dunković, preuzeto 16. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/izv-prof-dr-sc-dario-dunkovic/31123

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Dario Dunković, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/d/dario-dunkovi%C4%87