Branka Dropulić

Branka Dropulić

Branka Dropulić, mag. oec. (Split, 20. II. 1991. -), asistentica

Branka Dropulić, asistentica na Katedri za marketing, rođena je 1991. godine u Splitu, a osnovnu školu i gimnaziju pohađala je u Vrgorcu. Nakon završene gimnazije, 2009. godine upisuje Ekonomski fakultet – Zagreb, smjer Poslovna ekonomija. 2013. godine stječe titulu prvostupnice ekonomije obranom završnog rada iz područja Prava intelektualnog vlasništva. Dvije godine nakon, diplomirala je na smjeru Marketing obranom rada ''Čimbenici koji utječu na namjeru kupovine ekoloških proizvoda – kontekst hrvatskih i švedskih potrošača'' uz mentorstvo izv. prof. dr. sc. Zorana Krupke. Tijekom studija korisnica je nekoliko stipendija među kojima su Erasmus stipendija za ljetni semestar akademske godine 2013/2014. na Sveučilištu Johannes Kepler u Linzu, Austrija, stipendija švedske škole Uppsala International Summer Session 2013. godine i stipendija Talijanskog instituta u Zagrebu za učenje talijanskog jezika u Arezzu, Toskana 2015. godine.

Po završetku fakulteta zapošljava se na mjesto pripravnika u odjelu marketinga poduzeća Kraš d.d. u Zagrebu. Kroz tri godine rada u odjelu marketinga napreduje od pripravnika do brand managera, što je posljednja vrsta posla koju je obavljala u poduzeću Kraš d.d. Uz radno iskustvo, prolazi i dodatne edukacije iz područja digitalnog marketinga, komunikacije i upravljanja timovima, ali i tehnologije proizvodnje i pakiranja konditorskih proizvoda.

Od travnja 2019. godine postaje član Katedre za marketing na Ekonomskom fakultetu – Zagreb i upisuje Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i Poslovne ekonomije te izvodi seminarsku nastavu iz kolegija Osnove marketinga. Uz tečno znanje engleskog jezika, iskusni je korisnik talijanskog, francuskog i švedskog te posjeduje osnovna znanja njemačkog i španjolskog jezika. Od rujna 2018. godine polaznica je studija Logoterapije i egzistencijalne analize pri udruzi Logos u Zagrebu.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Branka Dropulić, preuzeto 20. srpanj 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/marketing-29782/clanovi/branka-dropulic-mag-oec/41361

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Branka Dropulić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/d/branka-dropuli%C4%87