Božidar Delač

Dr. Božidar Delač (Kraljevo, Srbija, 17. XII. 1927. – Zagreb, 11. VII. 2017.), viši predavač

Božidar Delač rođen je 1927. godine u Kraljevu u Srbiji. Učiteljsku školu završio je u Križevcima 1947. godine, a Višu pedagošku školu grupa hrvatski ili srpski jezik i ruski jezik u Zagrebu 1952. godine. Stručni ispit za zvanje nastavnika osmogodišnje škole položio je 1953. godine. Na Fakultetu ekonomskih nauka u Zagrebu diplomirao je 1964. godine na temu „Ekonomska opravdanost investicija u poduzeću „Zagorka“ Bedekovčina“, a na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu magistrirao je 1968. godine iz područja ekonomike turizma obranivši rad pod naslovom „Turizam u Hrvatskom zagorju – donjem“ te stekao akademski stupanj magistra ekonomskih nauka.

 

U radni odnos u Nerežišću na Braču stupio je 1947. godine, a od 1948. do 1954. godine radio je kao nastavnik u osnovnim školama u Gračacu, Drnišu i Zlataru, a od 1954. do 1964. godine bio je direktor Osnovne škole u Bedekovčini. Od 1964. do 1970. godine obnašao je dužnost direktora Školskog centra za obrazovanje ekonomskih, turističkih i trgovačkih kadrova u Zaboku, nakon čega je do 1973. godine radio u Zavodu za unaprjeđivanje stručnog obrazovanja SRH u svojstvu savjetnika. Od 1973. godine bio je direktor Hotelijerske škole Zagreb, te je aktom osnivača Više hotelijerske škole Zagreb imenovan vršiocem dužnosti direktora te škole. Iste godine izabran je za profesora u dopunskom radu ove škole za predmet „Ekonomika hotelskih OUR-a“ te „Ekonomika hotelijerskih poduzeća“. Na Višoj hotelijerskoj školi radio je do 1979. godine, nakon toga na Fakultetu za vanjsku trgovinu do 1982. godine i na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu do 1990. godine. Također, bio je honorarni predavač predmeta „Predvojnička obuka“, odnosno „Osnove narodne obrane“ na Višoj tehničkoj školi za građevinu, industriju i građevinarstvo u Zagrebu.

 

Dugi niz godina volonterski se bavio obrazovanje odraslih kao predsjednik Narodnog sveučilišta Bedekovčina i član Kotarskog odbora Saveza narodnih sveučilišta kotora Krapina te član glavnog odbora Saveza narodnih sveučilišta Hrvatske. Za taj rad odlikovan je Ordenom rada III. stupnja.

 

VAŽNIJA DJELA:

Delač, B., Radonić, F. i Dinić, O. (1973.), Metodika nastave obrane i zaštite, Beograd: Narodna armija.

Delač, B., Tanković, Š. i Frlić, A. (1978.), Ekonomika i organizacija poslovanja ugostiteljskih OUR-a, Zagreb: Školska knjiga.

Delač, B. (1984.), Studenti Banjalučkog univerziteta i nastava marksizma, Banja Luka: Univerzitet Đuro Pucar Stari.

Delač, B., Kopani, E. i Tanković, Š. (1985.), Economia e tecnica delle OLA alberghiere: libro di testo per l'istruzione indirizzata dei lavoratori del settore turistico-alberghiero, Rijeka: Edit.

 (Pripremila: Z. U. B.)

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Božidar Delač, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/bo%C5%BEidar-dela%C4%8D