Adalbert Dobrić

Adalbert Dobrić

Dr. Adalbet Dobrić (Split, 20. XII. 1913. – Zagreb, 14. XII. 1975.), izvanredni profesor

Adalbert Dobrić rođen je 1913. godine u Splitu, gdje je završio osnovnu školu (1925.) i klasičnu gimnaziju (1932.). Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu (1941.). Kao stipendist boravio je 1955. godine u Parizu na stručnom usavršavanju iz područja proizvodnosti rada.

 

Prije zaposlenja u Fakultetu bio je: činovnik Narodne banke u Zagrebu do 1945. godine, pa pomoćnik direktora Državnog statističkog ureda u Beogradu od 1946. do 1948. godine, član Albansko—jugoslavenske koordinacione komisije u Tirani 1948. godine, načelnik stručnog odjela statističkog ureda Narodne Republike Hrvatske do 1949. godine, načelnik kontrolnog odjela Komiteta za znanstvene ustanove Sveučilišta u Zagrebu od 1948. do 1949. godine, načelnik Planske komisije Narodne Republike Hrvatske od 1949. do 1950. godine i vršilac dužnosti direktora Ekonomskog instituta Planske komisije Narodne Republike Hrvatske 1950. godine. Na Fakultetu ekonomski nauka, kasnije Ekonomskom fakultetu u Zagrebu izabran je u zvanja predavača 1950. godine, docenta 1956. godine, odnosno izvanrednog profesora od 1961. do smrti 1975. godine za predmet „ Privredna statistika”. Bio je dekan Fakulteta od 1962. do 1964. godine te prodekan od 1964. do 1966. godine.

 

Osim rada u Fakultetu bio je stalni ekonomski savjetnik u kombinatu “Borovo”, “Tvornici električnih žarulja” u Zagrebu, u poduzeću “Varteks”u Varaždinu, “Krapinskoj tekstilnoj industriji”, a povremeno je surađivao s različitim poduzećima kao savjetnik na području mjerenja i analize proizvodnosti rada, organizacijske sheme poduzeća, sistema formiranja i raspodjele sredstava, a posebno osobnih dohodaka, kao i u pogledu analize poslovanja uopće.

 

Bio je član komisije Saveza sindikata Jugoslavije za uvođenje metoda mjerenja produktivnosti u privredi (1959.) i stalni suradnik Saveznog zavoda za proizvodnost rada u Beogradu. Bio je rukovodilac Centra za znanstveno—istraživački rad Fakulteta (1967.).

 

VAŽNIJA DJELA:

Objavio je niz radova u stručnim časopisima u kojima je razmatrao problematiku bilance novčanih prihoda i rashoda stanovništva, knjigovodstva i statistike osnovnih sredstava, statističkog praćenja cijena, proizvodnosti rada itd.

 

Dobrić, A. (1953.), Industrijska statistika, Zagreb: Školska knjiga.

Dobrić, A. (1976.), Industrija u oblasti privredne statistike, Zagreb: Informator.

 (Pripremila: Z. U. B.)

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 197-198.

Delibašić, T. (1993.), Hrvatski biografski leksikon, Zagreb: LZMK, preuzeto 6. travnja 2023. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=4928  

Dobrić, A. (2021.), Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, preuzeto 6. travnja 2023. s http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15660

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Adalbert Dobrić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/adalbert-dobri%C4%87