Ađa - Anđelka Dabčević - Ćipiko

Ađa - Anđelka Dabčević - Ćipiko (Benkovac, 29. V. 1922. – Zagreb, 25. X. 2005.), izvanredna profesorica

Ađa Dabčević – Ćipiko rođena je 1922. godine u činovničkoj obitelji u Benkovcu. Realnu gimnaziju završila je u Splitu 1940. godine. Studij je započela na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu (1945/47.), odnosno na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje je diplomirala 1951. godine. Stručni profesorski ispit na Filozofskom i Prirodoslovno—matematičkom fakultetu u Zagrebu položila je 1954. godine.

 

Sudjelovala je kao borac u NOB do 1944. godine, kada je upućena u Italiju u našu delegaciju u Bariju i odatle je otišla u El Shatt gdje je boravila do svibnja 1945. kao javni i kulturni radnik. U međuvremenu je od 1948. do 1950. godine radila u Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske u Sekretarijatu za koordinaciju privrede, kao dispečer. Od 1951. do 1957. godine bila je profesor u II. srednjoj ekonomskoj školi u Zagrebu, gdje je predavala predmete „Matematika“ i „Politička ekonomija“. Od 1957. godine radila je kao nastavnica za predmet „ Opća i privredna matematika” na Visokoj privrednoj školi u Zagrebu. U zvanje predavača te škole izabrana je 1962. godine za predmet „ Matematika za ekonomiste”, a u zvanje višeg predavača za isti predmet izabrana je 1964. godine. Kao viši predavač izvodila je nastavu iz predmeta “Privredna i financijska matematiku” ,“Matematika za ekonomske analize” i “Operativno istraživanje”. Izvanredna profesorica Visoke privredne škole, odnosno Fakulteta ekonomskih nauka u Zagrebu postala je 1968. godine.

 

Odlikovana je Ordenom rada sa zlatnim vijencem 1961. godine i Ordenom zasluga za narod III stupnja.

 (Pripremila: Z. U. B.)

 

VAŽNIJA DJELA:

Dabčević, A. et al (1967.), Matematičko statistički priručnik : repetitorij i zadaci s uputama i rješenjima, Zagreb: Narodne novine.

Dabčević, A. (1973.), Osnove matematike za ekonomiste, 2. izd. Zagreb: Informator.

Dabčević, A. et al (1974.), Matematika za ekonomiste : zbirka zadataka s teorijom i komentarom, Zagreb: Informator.

Dabčević, A., Filipović, S. i Sekulić, B. (1977.), Financijske i mortalitetne tablice, 4. izd., Zagreb: Informator.

Dabčević, A., Dravinac, N. i Šego, B. (1989.), Primjena matematike za ekonomiste : zbirka zadataka s teorijom i komentarom, 5. izd., Zagreb: Informator.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 193.

  

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ađa- Anđelka Dabčević - Ćipiko, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/a%C4%91a-an%C4%91elka-dab%C4%8Devi%C4%87-%C4%87ipiko