Ivo Corubolo

Dr. Ivo Corubolo (Skradin, 18. VIII. 1905. – Zagreb, 24. V. 1994.), kontraktualni privremeni asistent

Ivo Corubolo rodio se 1905. godine u Skradinu. Studij farmacije po programu Farmaceutskog učevnog tečaja Filozofskog fakulteta u Zagrebu završio je 1927. godine, a doktorirao je 1938. godine prema pravilima Farmaceutskog tečaja i Farmaceutskog odsjeka Filozofskog fakulteta na temu „Adsorpcija form-acet-propion-n-butir- i i-butir aldehida iz vodenih otopina“.

 

Bio je vlasnik ljekarne, a na Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu predavao je kao asistent, gdje je 1952. godine osnovao Sveučilišnu ljekarnu i vodio predavanja iz receptologije. Smatra se jednim od začetnika i pokretača studija farmacije u Hrvatskoj. Na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi bio je kontraktualni privremeni asistent od 1930. do 1931. godine.

 (Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:    

Corubolo, I. (1956.), Analitički laboratorij u ljekarni, [Zagreb]: [tisak Hrv. selj. tiskara].

Corubolo, I. i Grims, M. (1949.), Kolorimetrijsko određivanje vrijednosti ražene gljivice, Zagreb: [s. n.].

Corubolo, I., Grims, M. i Petričić, V. (1952.), Stabilizacija tekućeg ekstrakta glavnice, [S. l.]: [s. n.].

 

OSTALI IZVORI:

LZMK (2022.), Portal hrvatske tehničke baštine, Zagreb: LZ „M. Krleža“, preuzeto 20. ožujka 2023. s https://tehnika.lzmk.hr/farmacija/

Juretić, D. i Zorc, B. (2017.), Spomenica u povodu 135. obljetnice nastave farmacije 1882 – 2017. Zagreb: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, preuzeto 20. ožujka 2023. s https://repozitorij.pharma.unizg.hr/islandora/object/pharma:2373/datastream/FILE0/view

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivo Corubolo, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/c/ivo-corubolo