Gjuro Cvetičanin

Gjuro Cvetičanin (?, 1871. - Zagreb, 10. I. 1938.), honorarni docent

Gjuro Cvetičanin rođen je 1871. godine. Na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi radio je kao honorarni docent od 1926. godine.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Gjuro Cvetičanin, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s