Dragutin Cutvarić

D. Cutvarić: Pozivnica za promociju u čast doktorata

Dr. Dragutin Cutvarić (1903. - Zagreb, 6. XII. 1983.), bibliotekar, tajnik Ekonomsko-komercijalne visoke škole

Dragutin Cutvarić rođen je 1903. godine u Zagrebu. Obrazovanje je stjecao na Institutu visokih međunarodnih nauka u Parizu, a doktorat znanosti postigao je iz ekonomsko-komercijalnih znanosti obranivši temu „Moravsko-vardarska dolina u svjetlu Balkanskog i Istočnog pitanja: Diplomatsko-historijska rasprava“.

Uređenjem knjižnice i studentske čitaonice Visoke škole za trgovinu i promet u novoj zgradi u Zvonimirovoj ulici, počinje se razmatrati mogućnost zapošljavanja stalnog knjižničara i uvođenje poslovnog (radnog) vremena. No, ovom pitanju se ozbiljnije pristupilo tek 1931. godine, kada je kao kandidat za upravitelja knjižnice Ekonomsko-komercijalne visoke škole bio predložen bibliotekar dr. Dragutin Cutvarić, čemu je pogodovalo njegovo visoko obrazovanje i iskustva stečena radom u Bibliothèque nationale, Bibliothèque Sainte-Geneviève i Bibliothèque du Centre européen de la Dotation Carnegie. Međutim, u akademskoj 1931./32. imenovan je za tajnika EKVŠ-a i tu je dužnost obnašao do 1940./41. akademske godine.

Od 1938. – 1942. je bio urednik časopisa Ekonomist: mjesečnik za savremena ekonomska i socijalna pitanja, te je od 1941.-1942. bio odgovorni urednik Izvješća Hrvatskoga državnog društvovno-gospodarskog zavoda, nakladnika Ministarstva obrta, veleobrta i trgovine NDH. Autor je članka: „Ekonomsko-komercijalna visoka škola u Zagrebu: Povodom 15-godišnjice osnutka i 10-godišnjice preustrojstva“, Ekonomist, 1(1935), 9, str. 385-391.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet - Zagreb (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 389.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2021.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Dragutin Cutvarić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/c/dragutin-cutvari%C4%87