Boris Cota

Boris Cota

Prof. dr. sc. Boris Cota (Knin, 25. XII. 1961. –), redoviti profesor u trajnom zvanju

Srednju školu pohađao je u Kninu i u Zagrebu. Završio je Fakultet za vanjsku trgovinu u Zagrebu 1986. godine i diplomirao s temom “Važnost uslužnog sektora za privredni razvoj i međunarodne ekonomske odnose Jugoslavije” (mentor: prof. dr. sc. Mia Mikić).

U razdoblju od studenog 1986. godine do siječnja 1989. godine bio je zaposlen u Centru za ekonomski razvoj grada Zagreba - Zavod za plan, kao stručni suradnik - planer za komparativno i operativno istraživanje. Od veljače 1989. godine radi na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Pohađao je poslijediplomski studij Ekonomska analiza i planiranje i magistrirao na temu “Empirijska analiza privrednih ciklusa” (mentor: prof. dr. sc. Branko Horvat).

U 1991. godini pohađao je jednomjesečni tečaj Mikroekonomije na London School of Economics.U 1995. godini boravio je mjesec dana na University of Kentucky, Department of Economics, temeljem suradnje tog fakulteta s Ekonomskim fakultetom u Zagrebu.

U 1993. godini izabran je u znanstveno-istraživačko zvanje znanstveni asistent i u znanstveno-nastavno zvanje asistent za područje Makroekonomska analiza i Mikroekonomska analiza. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Privredni ciklusi u Hrvatskoj” (mentor: prof. dr. sc. Mate Babić) obranio je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1997. godine. U rujnu iste godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomskih znanosti, predmet Makroekonomija. Od 24. 09. 2002.godine do 14. veljače 2008. godine bio je u zvanju izvanrednog profesora. Od 2008. godine do 2013. godine bio je zvanju redovitog profesora, a od 2013. godine je redoviti profesor u trajnom zvanju.

U akademskoj 2006./2007. godini boravio je proljetni semestar na stručnom usavršavanju u New Yorku na The Graduate Center (The City University of New York).

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu izvodi nastavu iz predmeta Makroekonomija i Ekonomska politika na preddiplomskom studiju, Makroekonomija financijskih tržišta na diplomskom studiju, Međunarodna makroekonomika i Makroekonomska politika i međunarodne financije na poslijediplomskom specijalističkom studiju te Modeli ekonomske politike na doktorskom studiju. Voditelj je specijalističkog poslijediplomskog studija Međunarodna ekonomija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Kao vanjski suradnik izvodio je nastavu od akademske 1996./1997. godine do akademske 2000./2001. godine iz predmeta Ekonomija I, Ekonomija II, te Ekonomija na Poreznom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od 1997. godine izvodio je povremeno nastavu iz predmeta Mikroekonomija i Makroekonomija na poslijediplomskom studiju Diploma Study in Management na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. U akademskoj 2001./2002. godini bio je nositelj predmeta Ekonometrija na Fakultetu ekonomije i turizma “Dr Mijo Mirković” u Puli Sveučilišta u Rijeci.

Od akademske 2003./2004. godine do akademske 2007./2008. godine bio je nositelj predmeta Makroekonomika i izvođač istog predmeta kao vanjski suradnik na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu - Matematički odjel Sveučilišta u Zagrebu. Od akademske 2008./2009. godine nositelj je i izvodi nastavu iz kolegija Makroekonomika 1 i Makroekonomika 2, kao vanjski suradnik na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu-Matematički odjel Sveučilišta u Zagrebu. Bio je voditelj znanstvenog poslijediplomskog studija "Međunarodna ekonomija" na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je izvodio nastavu iz predmeta Mikroekonomska analiza i Makroekonomska analiza.

Pod njegovim mentorstvom obranjeno je osam doktorskih radova.

Bio je član Upravnog vijeća Ekonomskog instituta, Zagreb od lipnja 1997. do travnja 2000. godine. Od 2003.-2006. godine bio je Predsjednik Nadzornog vijeća Sindikata znanosti i visokog obrazovanja Hrvatske. Od akademske 2006./2007. do akademske 2014./2015. godine obavljao je dužnost Predsjednika Odbora za suradnju s gospodarstvom Ekonomskog fakulteta - Zagreb. Od srpnja 2006. godine do srpnja 2013. godine temeljem odluke Hrvatskog sabora obavljao je dužnost člana Savjeta Hrvatske Narodne banke. Od 10. ožujka 2010. godine do 1. listopada 2012. godine obavljao je dužnost Posebnog savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo. Od 2012. godine do 2015. godine bio je Predsjednik Savjeta predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo. Od 2014. godine je član je Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu. Od 30. studenoga 2020. godine član je Ekonomskog savjeta predsjednika Republike Hrvatske. Od travnja 2022. godine član je Senata Sindikata znanosti.

Od 2015. godine do 1019. godine bio je voditelj znanstvenog projekta „Uloga strukturnih reformi u poticanju vanjske konkurentnosti u EU“, financiranog od Hrvatske zaklada za znanost.

Autor ili koautor je na više od 60 znanstvenih i stručnih radova. Od 2003. godine član je uređivačkog odbora Zbornika Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Od 1. studenoga 2020. godine član je uredništva Povremenih publikacija Hrvatske narodne banke. Član Academic Advisory Committee knjige Common Sense Economics (What Everyone Should Know About Personal and National Prosperity), Economic Fundamentals Initiative, 2020., www.econfun.org

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 20 srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/171840

Knjižnice IRB (2003.), Tko je tko u hrvatskoj znanosti: Boris Cota, preuzeto 20. srpnja 2020. s http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=4981

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Boris Cota, preuzeto 20. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/prof-dr-sc-boris-cota-31029/31029

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Boris Cota, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/c/boris-cota