Berta Canki

Berta Canki (?, Sargiena, Rumunjska, 24. IV. 1928.), referent za administrativne i blagajničke poslove

Berta Canki rođena je 1928. godine u Sargieni u Rumunjskoj. Pučku i srednju škou završila je u Zagrebu.

 

U trgovačkom poduzeću „Zvijezda“ zaposlila se 1946. godin, a kasnije je radila kao komercijalist ili knjigovođa u trgovačkim poduzećima „Posrednik“, „Jelenovac“, Labudovac“ i „Trolist“ te u izdavačkom poduzeću „Trolist“. Na Višoj ekonomskoj školi vanjsko-trgovinskog smjera zapošljava se 1961. godine na radnom mjestu referenta za administrativne i blagajničke poslove, gdje ostaje raditi do listopada 1963. godine.

 (Pripremila: Z. U. B.)

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Berta Canki, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/c/berta-canki