August Cesarec

August Cesarec

August Cesarec, mag. oec. (Ptuj, Republika Slovenija, 26. XII. 1988. -), asistent

August Cesarec rođen je 26. 12. 1988. u Ptuju, Republika Slovenija. Nakon završetka osnovne i srednje škole (Opća gimnazija) u Krapini, 2007. godine upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U srpnju 2012. godine diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije obranivši diplomski rad pod nazivom „Odgovor Islanda na svjetsku financijsku krizu“. Tijekom cijelog studija dobivao je Državnu stipendiju za osobito nadarene studente Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Od siječnja 2013. do siječnja 2017. radio je u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje te se primarno bavio analizom različitih dijelova zdravstvenog sustava i procjenama zdravstvenih tehnologija. Početkom 2013. godine proveo je tri i pol mjeseca na stručnom usavršavanju i edukacijama u Yorku (Engleska) iz područja zdravstvene ekonomike. Od srpnja 2013. do lipnja 2016. godine bio je član Povjerenstva za opća medicinsko-tehnička pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Nakon upisa na Poslijediplomski specijalistički studij „Menadžment u zdravstvu“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u veljači 2015., u srpnju 2017. završio je studij te stekao zvanje sveučilišnog magistra Menadžmenta u zdravstvu.

Od siječnja 2017. godine zaposlen je kao asistent na Katedri za financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te upisan na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno sudjeluje u izvođenju seminarske nastave na kolegijima “Financijske institucije i tržišta”, “Modeli financiranja posebnih namjena”, "Regulacija i nadzor financijskog sektora, "Suvremena financijska tržišta" te “Upravljanje bankama”. Pohađao je nekoliko radionica i tečajeva i seminara o naprednom radu u programskom paketu Microsoft Office s naglaskom na program Excel te iz metoda istraživanja.

Od rujna do studenoga 2019. godine (ukupno trajanje 120 sati) asistent je sudjelovao i uspješno završio edukaciju Filozofskog fakulteta Zagreb „Osnaživanje temeljnih nastavničkih kompetencija visokoškolskih nastavnika“ (OSMISLI) koja je organizirana u suradnji s Ekonomskim fakultetom -Zagreb. Aktivno se služi engleskim i pasivno njemačkim jezikom.

DJELA:

Ivičević Uhernik, A., Vajagić, M., Jelavić, M., Cesarec, A., Lučić A., Jovanović, M., Lovrić, Z. i Šekerija, M. (2019.), Resource utilisation and cost of cervical cancer and dysplasia in Croatia, European Journal of Gynaecological Oncology, XL(1), 40-47.

Pavković, A., Marošević, K. i Cesarec, A. (2019.), Determinants of the Corporate Non-performing Loan Volume in the Republic of Croatia, u: Šimić, M. L. i Crnković, B. (ur.), Proceedings of 8th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth, 30.-31. svibnja 2019, Osijek, Hrvatska, Osijek: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku, 485-499.

Krišto, J., Stojanović, A. i Cesarec, A. (2018.), Comparison of Economic Development and Banking Loan Activities on a Case of Croatian Counties, u: Cermakova, K. , Mozayeni, S. i Hromada, E. (ur.), Proceedings of the 10th Economics and Finance Conference, 10.-13. rujna 2018., Rim, Italija, Prag: International Institute of Social and Economic Sciences, 243-253.

Pavković, A., Cesarec, A. i Stojanović, A. (2018.), Profitability and efficiency of the Croatian banking sector: impact of bank size, International Journal of Trade and Global Markets, 11(4), 243-258.

Pavković, A., Hrgović, R. i Cesarec, A. (2018.), Impact of non-performing loans on banks' loan portfolio and economic growth in the Republic of Croatia and Bosnia and Hercegovina, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Special Issue, 7-20.

Stojanović, A., Cesarec, A. i Pavković, A. (2018.), Evaluation of Sustainability of the Croatian Banking Sector Business Model by Analysing Banking Profitability, u: Načinović Braje, I., Jaković, B. i Pavić, I. (ur.), Proceedings of the 9th International Conference "An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development", 23.-26. svibnja 2018. Zagreb, Hrvatska, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 313-321.

Hayes, K., Shepard, A., Cesarec, A. i Likić, R. (2017.), Cost minimisation analysis of thermometry in two different hospital systems, Postgraduate medical journal, 93(1104), 603-606.

Cesarec, A. i Likić, R. (2017.), Budget impact analysis of biosimilar trastuzumab for the treatment of breast cancer in Croatia, Applied health economics and health policy, 15(2), 277-286.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 10. srpanj 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/357723

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: August Cesarec, preuzeto 10. srpanj 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/financije/clanovi-30910/august-cesarec-mag-oec/30931

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: August Cesarec, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/c/august-cesarec