Ante Cicvarić

Ante Cicvarić

Dr. Ante Cicvarić (Kijevo, 30. IX. 1939. - Zagreb?, 29. XII. 2014.), docent

Ante Cicvarić rođen je 1939. godine u Kijevu kod Knina. Diplomirao je 1964. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Utjecaj ekonomskih funkcija turizma na privredu i privredni razvoj Jugoslavije“ obranio je 1975. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a disertaciju pod naslovom „Geneza ciljeva i metoda agrarne politike socijalističke Jugoslavije“ obranio je 1983. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Kao dobitnik republičke stipendije bio je na studijskom boravku u Centre des hautes etudes touristiques, Aix-Marseille University te u Forschungsinstitut für Fremdenverkehr, Universität Bern.

 

Karijeru je razvijao kao komercijalni direktor u istarskoj industriji za proizvodnju i preradu brašna „3. januar“ (1968.), glavni direktor i osnivač Plasmesa u Zagrebu i Porera u Puli (1975., 1985.) i direktor veleprodaje Poljozajednice u Zagrebu (1980.) Na Visokoj školi vanjske trgovine i Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu predavao je u zvanju docenta do 1982. godine.

 

Od javnih dužnosti obnašao je funkciju predsjednika košarkaškog kluba Gradine Pula.

(Pripremila: Z. U. B.)

 

VAŽNIJA DJELA:    

Cicvarić, A. (1980.), Turizam i privredni razvoj Jugoslavije, Zagreb: Informator.

Cicvarić, A. (1990.), Ekonomika turizma, Samobor: "Zagreb".

Stipetić, V., Cicvarić, A. i Grahovac, P. (1991.), Ekonomika narodnog gospodarstva : (odabrane teme), Zagreb: Fotosoft.

Cicvarić, A. (1992.), Korijeni i recidivi dogovorne ekonomije, Zagreb: Vlastita naklada.

Cicvarić, A. (1993.), Strategijsko upravljanje turističkom ponudom, Godišnjak Hotelijerskog fakulteta u Opatiji, 1, 57-65.

Cicvarić, A. (1993.), Informacijski marketinški sistem malog gospodarstva, Godišnjak Hotelijerskog fakulteta u Opatiji, 1, 181-187.

Cicvarić, A. (1993.), Metodologija utvrđivanja parcijalnih pokazatelja produktivnosti i učinkovitosti u trgovini, Godišnjak Hotelijerskog fakulteta u Opatiji, 1, 171-179.

Cicvarić, A. (1993.), Osnovna načela organizacije marketinga ugostiteljsko - turističkih poduzeća, Gospodarstvo Istre, 6(2), 243-248.

Cicvarić, A. et al (1994.), Organizacija rada u hotelu : sve o vođenju i poslovanju hotela, Opatija: Hotelijerski fakultet.

Cicvarić, A. (1995.), Dr. Vladimir Stipetić - Dr. Mladen Habek: Beno Kotruljević in the history of accounting thought (Beno Kotruljević u svjetskoj računovodstvenoj misli), Zagreb 1995. : [prikaz], Tourism and hospitality management, 1 (2), 431-435.

Cicvarić, A. (1995.), Organizacijske vještine managementa, Tourism and hospitality management, 1(1), 105-112.

Cicvarić, A. (1998.), Perspektive razvoja turizma na Jadranu, Naše more (Dubrovnik), 45(1/2), 81-90.

Cicvarić, A. (1998.), Prilog strategiji razvitka hrvatskog turizma za prvo desetljeće 21. stoljeća, Ekonomski pregled, 49(4/5), 436-457.

 

OSTALI IZVORI:

Golden marketing (1996.), Tko je tko u hrvatskom gospodarstvu, Zagreb: Golden marketing, 74.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ante Cicvarić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/c/ante-cicvari%C4%87