Zvonimir Baletić

Zvonimir Baletić

Akademik. Zvonimir Baletić (Kljenak kod Vrgorca, 26. I. 1936. – Zagreb, 3. X. 2022.), honorarni docent

Akademik Zvonimir Baletić rođen je 1936. godine u Kljenku kraj Vrgorca. Bio je u braku s akademkinjom Alicom Wertheimer-Baletić i imaju jednu kćer. Osnovnu školu pohađao je najprije u izbjegličkom logoru u El-Shattu u Egiptu, a završio je u Dubrovniku. Gimnaziju je završio u Splitu. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1954. godine te diplomirao 1959. godine. U međuvremenu je bio na studijskom boravku na Sveučilištu u Strasbourgu kao stipendist francuske vlade, a doktorsku disertaciju je pripremao za vrijeme studijskog boravka na London School of Economics and Political Science, gdje je položio i ispit Lower Cambridge iz engleskog jezika. Doktorat znanosti iz ekonomije stekao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine. Od 1965. godine je, kao stipendist Fordove fondacije, boravio u SAD-u na University of Chicago, gdje je u okviru poslijediplomskog studija obradio temu „Poljoprivreda u ekonomskom razvoju“, pod mentorstvom nobelovca Theodorea W. Schultza.

Akademik Baletić je karijero započeo 1960-te godine kao asistent na Katedri za političku ekonomiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a već sljedeće godine postaje suradnik na Agrarnom institutu u Zagrebu. Za docenta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabran je 1964. godine. Iste godine izabran je i za direktora Agrarnog instituta. Po povratku iz SAD-a zapošljava se na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu na predmetu „Politička ekonomija“, gdje je 1968. izabran u zvanje izvanrednog profesora. Karijeru prekida za vrijeme Hrvatskog proljeća, kada mu je zabranjen rad na fakultetu i predavanja na Sveučilištu, kao i nastupi u javnim glasilima. Ponovno se zapošljava 1974. godine na Ekonomskom institutu u Zagrebu kao viši znanstveni suradnik, a od 1976. kao znanstveni savjetnik. Na Fakultet političkih znanosti vraća se 1990. godine kao redovni profesor, iako je zadržao i radno mjesto znanstvenog savjetnika na Ekonomskom institutu. Dužnosti ravnatelja Ekonomskog instituta obnašao je od 1993. do 1999. godine. Predavao je i na poslijediplomskim studijima na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i na Fakultetu političkih znanosti.

Uz znanstveno-nastavni rad, dr. Baletić je bio aktivan i u mnogim drugim područjima, pa je 1982. godine imenovan za člana Komisije za regionalni razvoj u okviru Programa dugoročne stabilizacije Saveznog izvršnog vijeća Jugoslavije. Krajem osamdesetih angažirao se na međunarodnom planu, sudjelovao u formiranju Europskog pokreta Hrvatska i bio jedan od osnivača Socijaldemokratske stranke Hrvatske. Od 1991. do 1993. godine bio je član Vlade demokratskog jedinstva kao ministar bez portfelja zadužen za pojedine misije i za odnose s UNPROFOR-om. U Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža bio je urednik za područje ekonomije, a jedno vrijeme i član ravnateljstva.

Iako je bio poznat po širini interesa i multidisciplinarnosti u područjima ekonomije, politologije, povijesti, demografije, filozofije znanstveno-istraživački rad dr. Baletića sadržajno se može smjestiti u područje političke ekonomije, a bio je usmjeren na makroekonomsku analizu rasta, razvoja i sustava. Za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), u Razredu za društvene znanosti izabran je 2004. godine, a 2005. godine i za redovitog člana Académie Européene des Sciences, des Arts et des Lettres u Parizu. Od 2008. godine do smrti bio je predsjednik Znanstvenog vijeća za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo HAZU-a, od 2011. do 2016. bio je voditelj Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Vukovaru, od 2005. do 2007. je bio član Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske, te je bio član ocjenjivačkog odbora HAZU za nagradu „Josip Juraj Strossmayer“. Bio je član Naučne sekcije Saveza ekonomista Jugoslavije, Europskog ekonomskog udruženja, Hrvatskog društva ekonomista, Znanstvenog društva ekonomista i Hrvatskog politološkog društva, te je bio suradnik Međunarodnog centra za ekonomski razvoj u San Francisku i Europskog udruženja za malu privredu u St. Gallenu.

Govori je engleski, francuski i ruski jezik, te se služio poljskim i talijanskim jezikom.

Nagradu „Mate Ujević“ LZ Miroslav Krleža dodijeljena mu je za Ekonomski leksikon, za osobite zasluge za gospodarstvo odlikovan je ordenom reda Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića, te je odlikovan Spomenicom Domovinskog rata.

VAŽNIJA DJELA:

Akademik Baletić bio je suradnik i urednik u brojnim domaćim i stranim časopisima (Naše teme, Politička misao, Ekonomski pregled, Hrvatski gospodarski glasnik itd.), a njegov znanstveni i stručni opus autora, koautora, prevoditelja, recenzenta itd. obuhvaća više od 200 radova.

U nastavku su navedene važnije knjige u kojima je akademik Baletić bio (ko)autor.

Baletić, Z. (1963.), Problemi zemljišne rente u kolhoznoj poljoprivredi SSSR-a, Zagreb: vlastita naklada.

Baletić, Z. (1964.), Privredne krize u marksističkoj ekonomskoj teoriji, Zagreb: s. n.

Baletić, Z. (1964.), Uvod u teoriju cijena poljoprivrednih proizvoda, Zagreb: Agrarni institut.

Baletić, Z. (1965.), Marksistička teorija ekonomskih kriza, Zagreb: Naprijed.

Baletić, Z. (ur.) (1971.), Udruženi rad i ustavne promjene, Zagreb: Ekonomski institut.

Baletić, Z. (1972.), Ekonomski proces i ekonomska teorija, Zagreb: Informator.

Čudina, Ž., Lang. R. i Baletić, Z. (1977.), Strukturne karakteristike, dinamika rasta i akumulativnost privrede SR Hrvatske, Zagreb: Informator; Ekonomski institut.

Baletić, Z. i Marendić, B. (ur.) (1982.), Nedovoljno razvijena područja SR Hrvatske, Zagreb: Informator; Ekonomski institut.

Baletić, Z. et al. (1982.), Osnove dugoročnog razvoja grada Zagreba, Zagreb: Centar za ekonomski razvoj Grada Zagreba; Ekonomski institut.

Baletić, Z. et al. (1982.), The Policy and System of Regional Development, u: Lang, R., Macesich, G. i Vojnić, D. (ur.), Essays of the Political Economy of Yugoslavia, Florida: Center for Yugoslav – American Studies at Florida State University; Zagreb: Informator; Ekonomski institut, 249-260.

Baletić, Z. et al. (1984.), Osnove dugoročnog razvoja SR Hrvatske, Zagreb: Republički zavod za privredno planiranje.

Baletić, Z. (ur.) (1985.), Razvoj privredno nedovoljno razvijenih krajeva SR Hrvatske, Zagreb: Ekonomski institut.

Baletić, Z., Bebek, B. i Kulić, S. (1990.), Jugoslavija u ekonomskom prostoru Evrope, Zagreb, Jugoart.

Baletić, Z. et al. (1994.), Makroekonomska reforma i politika privatizacije u Srednjoj i Istočnoj Europi, Zagreb: IRMO; San Francisco: International Center for Economic Growth.

Baletić, Z. et al. (1994.), Hrvatska između agresije i mira, Zagreb: AGM.

Baletić, Z. (ur.) (1995.), Ekonomski leksikon, Zagreb: Leksikografski zavod «Miroslav Krleža».

Baletić, Z. (ur.) (1999.), Hrvatsko gospodarstvo u tranziciji, Zagreb: Ekonomski institut.

Baletić, Z. i Medić, Đ. (ur.) (2010.), John M. Keynes i hrvatska ekonomska misao: zbornik radova. Zagreb: Ekonomski fakultet.

OSTALI IZVORI:

HAZU (2014.-2022.), Baletić Zvonimir, akademik, preuzeto 6. listopada 2022. s https://www.info.hazu.hr/clanovi/baletic-zvonimir/

Nušinović, M. (2022.), In memoriam – Zvonimir Baletić, preuzeto 7. listopada 2022. s https://www.eizg.hr/in-memoriam-zvonimir-baletic/6154

Golden marketin (1996.), Tko je tko u hrvatskom gospodarstvu, Zageb: Golden marketing, str. 20.

FOTOGRAFIJA:

HAZU (2014.-2022.), Baletić Zvonimir, akademik, preuzeto 7. listopada 2022. s https://www.info.hazu.hr/clanovi/baletic-zvonimir/

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Zvonimir Baletić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/b/zvonimir-baleti%C4%87