Vlatka Bilas

Vlatka Bilas

Prof. dr. sc. Vlatka Bilas (Split, 31.3.1980. -), redovita profesorica

Redovita sveučilišna profesorica dr. sc. Vlatka Bilas rođena je u Splitu. Osnovnu školu završila je u Gradcu, a opću gimnaziju u Pločama. Studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1998., gdje je 2002. diplomirala na smjeru Financije. Iste godine nastavlja svoje akademsko obrazovanje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je 2004. stekla magisterij znanosti, a 2006. doktorat znanosti.

Godine 2004., nakon godinu dana rada u Hrvatskoj elektroprivredi d.d., zapošljava se na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent. Tijekom 2008. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice, 2012. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice, a 2017. u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice na Katedri za međunarodnu ekonomiju. Završila je „Program edukacije za stjecanje kompetencija visokoškolskih nastavnika“. Kontinuirano sudjeluje u nastavnim aktivnostima na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima. Predavačica je na kolegiju Međunarodna ekonomija, nositeljica i predavačica kolegija Regionalne ekonomske integracije, International economics i Regional economic integrations preddiplomskog studija i integriranog preddiplomskog i diplomskog studija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te sunositeljica i predavačica kolegija Poduzetništvo i izvoz u industrijama visoke tehnologije na diplomskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Od 2012. godine voditeljica je poslijediplomskog studija Upravljanje izvozom na kojem je nositeljica i predavačica kolegija Suvremeni trendovi u međunarodnoj razmjeni i Poduzetništvo i izvoz te sunositeljica i predavačica kolegija Održivi razvoj i konkurentnost.

Aktivna je u radu odbora na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom 2020. godine izabrana je za pročelnicu Katedre za međunarodne ekonomije od akademske godine 2020/2021. Prof. dr. sc. Vlatka Bilas kontinuirano sudjeluje u realizaciji kako domaćih, tako i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata iz područja međunarodne ekonomije uz mentorstvo brojnih završnih, diplomskih, specijalističkih poslijediplomskih, znanstvenih magistarskih i doktorskih radova.

Od 2012. godine osnivačica je i vlasnica poduzeća Notitia d.o.o. za savjetovanje i usluge. Izdavačica je i glavni urednik međunarodnog znanstvenog časopisa Notitia – časopis za ekonomske, poslovne i društvene teme. Aktivno je sudjelovala kao konzultant i stručni savjetnik te voditelj brojnih znanstvenih i strateških projekata iz različitih područja.

Od 2012. do 2014. bila je posebni savjetnik ministra zdravstva za planiranje i analizu u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske. Obnašala je dužnost predsjednice pet sanacijskih vijeća županijskih bolnica i regionalne koordinatorice 18 zdravstvenih ustanova u Središnjoj i Sjevernoj Hrvatskoj. Bila je članica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, predsjednica Upravnog vijeća Agencije za lijekove i medicinske proizvode, članica Nadzornog odbora Zračne luke Zagreb, te članica Revizorskog odbora Zračne luke Zagreb.

Prof. dr. sc. Vlatka Bilas ima dugogodišnje iskustvo u izradi i koordinaciji sljedećih strateških dokumenata: Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. – 2020.; Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine; Operativni plan provedbe Industrijske strategije Republike Hrvatske 2014.–2020.; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020.; Strategija upravljanja rizicima od katastrofa; regionalnog strateškog dokumenta Strategija razvoja Požeško-slavonske županije; lokalnog strateškog dokumenta Plan razvoja grada Karlovca 2021. – 2030. Radi i kao konzultantica Svjetske banke, a recentno kao viši međunarodni savjetnik za strateško planiranje u okviru projekta Savjetodavne usluge za podršku uspostavi sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem za pripremu hrvatske Nacionalne razvojne strategije 2030.

Dobitnica je nagrade dr. Pero Jurković za znanstvene radove iz područja financija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za 2018. godinu. Dobitnica je priznanja za nastavnu izvrsnost na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u 2016. godini te za izuzetne rezultate u izvođenju nastave u akademskoj godini 2015./2016. Autorica je preko 140 znanstvenih radova, sveučilišnih udžbenika, sveučilišnih priručnika i knjiga, a većina istraživanja i analiza objavljena je u domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim časopisima. Recenzent je za brojne međunarodne znanstvene časopise.

DJELA:

Bilas, V. i Franc, S. (2018.), Inovacije i razvoj, Zagreb: Notitia d.o.o.

Bilas, V. Franc, S. i Ostojić, R. (2017.), Višedimenzionalnost održivog razvoja, Zagreb: Notitia d.o.o.

Bilas, V., Radoš, T. i Franc, S. (2016.), Europska unija: ujedinjena u raznolikosti?, Zagreb: Notitia d.o.o.

Ostojić, R., Bilas, V. i Franc, S. (2016.), Odrednice razvoja globaliziranih zdravstvenih sustava, 2. izd. Zagreb: Notitia d.o.o.

Ostojić, R., Bilas, V. i Franc, S. (2015.), Globalisation, efficiency and sustainability of health care systems, Zagreb: Notitia d.o.o.

Jurčić, Lj., Bilas, V. i Franc S. (2015.), Međunarodna trgovina kroz povijest, Zagreb: Alfa d.d.

Ostojić, R., Bilas, V. i Franc, S. (2015.), Stanje i perspektive razvoja europskih zdravstvenih sustava, Zagreb: Notitia d.o.o.

Grgić, M., Bilas, V. i Franc, S. (2012.), Inozemna izravna ulaganja i ekonomski razvoj, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb.

Grgić, M., Bilas, V. i Franc, S. (2012.), Regional economic integrations: effects and perspectives, Zagreb: Sinergija.

Grgić, M., Bilas, V. i Franc, S. (2012.), Regionalne ekonomske integracije u svijetu, Zagreb: Sinergija.

Grgić, M. i Bilas, V. (2012.), Teorija regionalnih ekonomskih integracija, Zagreb: Sinergija.

Grgić, M., Bilas, V. i Franc, S. (2010.), Poduzetništvo u međunarodnoj ekonomiji, Zagreb: Sinergija.

Grgić, M. i Bilas, V. (2009.), International economics, Zagreb: Lares plus d.o.o.

Grgić, M. i Bilas, V. (2008.), Međunarodna ekonomija, Zagreb: Lares plus d.o.o.

Bilas, V. (2020.), Examining the Relationship Between Foreign Direct Investment and Economic Growth: Evidence from Croatia, Montenegrin journal of economics, 16(2), 117-129.

Bošnjak, M., Bilas, V. i Novak, I. (2020.), Preispitivanje pariteta kupovne snage u Hrvatskoj: pristup kvantilne autoregresije, Ekonomski pregled, 71(3), 203-214.

Bilas, V. (2020.), Smart specialisation concept as a tool for improving innovation performance of the European Union member countries, Ekonomski vjesnik, 33(1), 217-226.

Bilas, V. (2020.), Ujedinjenje Afrike: realistično ili ne?=United Africa: realistic or not?, Oeconomica Jadertina, 10(1), 45-55.

Bilas, V. (2020.), What is the relationship between FDI and economic growth? Evidence from EU15 countries, Zbornik Veleučilišta u Rijeci; Journal of the Polytechnic of Rijeka, 8(1), 253-281.

Bilas, V. (2019.), Foreign direct investment and economic growth relationship in Croatia, UTMS Journal of Economics, 10(2), 175-187.

Lacković Vincek, Z., Bilas, V. i Bošnjak, M. (2019.), Primjena metode konstantnih tržišnih udjela na izvoz uslužnoga sektora visoke dodane vrijednosti Republike Hrvatske na tržište Europske unije, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 70(3), 351-379.

Bošnjak, M., Bilaš, V. i Novak, I. (2019.), Sustainability of merchandise trade flows between Croatia and other EU member states - panel cointegration approach, Panoeconomicus, 66(1), 113-131.

Bošnjak, M., Bilas, V. i Račić, D. (2019.), Time-varying parameters of Croatian import demand, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 37(2), 853-872.

Bošnjak, M., Kordić, G. i Bilas, V. (2018.), Determinants of financial euroisation in a small open economy: the case of Serbia, Economic Annals, 63(218), 9-21.

Bilas, V., Bošnjak, M. i Lacković Vincek, Z. (2018.), Net exports of the European post-transition countries: the dynamic factor approach, Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 8(2), 338-347.

Bilas, V., Bošnjak, M. i Novak, I. (2017.), Examining the relationship between financial development and international trade in Croatia. South East European Journal of Economics and Business, 12 (1), str. 80-88.

Bošnjak, M., Bilas, V. i Novak, I. (2016.), Modelling exchange rate volatilities in Croatia, Ekonomski vjesnik / Econviews - Review of Contemporary Business, Entrepreneurship and Economic Issues, 29(1), 81-94.

Bilas, V., Bošnjak, M. i Franc, S. (2015.), Corruption, capital abundance and economic development: evidence from the European Union countries, Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije Economy and Market Communication Review, 5(2), 211-228.

Bilas, V. i Bošnjak, M. (2015.), Empirical evidence on Heckscher-Ohlin trade theorem: the case of international trade between Croatia and the rest of the European Union member states, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 33(1), 103-124.

Bilas, V., Bošnjak, M. i Franc, S. (2015.), Examining the Export-led Growth Hypothesis: The case of Croatia, Naše gospodarstvo, 61(3), 22-31.

Bilas, V. i Bošnjak, M. (2015.), Revealed comparative advantage and merchandise exports: the case of merchandise trade between Croatia and the rest of the European Union member countries, Ekonomska misao i praksa: časopis Sveučilista u Dubrovniku, (1), 29-47.

Bilas, V., Franc, S. i Bošnjak, M. (2014.), Determinant factors of life expectancy at birth in the European Union countries, Collegium antropologicum, 38(1), 1-9.

Bilas, V., Franc, S. i Bošnjak, M. (2014.), Razvoj i perspektive primjene digitalnih valuta: primjer bitcoina, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Mostaru: Journal of Economy and Business, 20, 169-194.

Ostojić, R., Bilas, V. i Franc, S. (2013.), Governance of health care systems in the era of increased international integration, Montenegrin Journal of Economics, 9(2), 101-109.

Bilas, V., Franc, S. i Arbanas, B. (2013.), Utjecaj aktualne automobilske krize na stanje i perspektive razvoja autoindustrije, Ekonomska misao i praksa: časopis Sveučilišta u Dubrovniku, 22(1), 299-320.

Ostojić, R., Bilas, V. i Franc, S. (2012.), Challenges for health care development in Croatia, Collegium antropologicum, 36(3), 707-716.

Ostojić, R., Bilas, V. i Franc, S. (2012.), E-zdravstvo - unapređenje zdravstvenog sustava primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije, Društvena istraživanja, 21(4), 843-862.

Ostojić, R., Bilas, V. i Franc, S. (2012.), Implications of the accession of the Republic of Croatia to the European Union for Croatian health care system, Collegium antropologicum, 36(3), 717-727.

Ostojić, R., Bilas, V. i Franc, S. (2012.), Javno-privatno u sustavu zdravstva, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 10(1), 43-61.

Ostojić, R., Bilas, V. i Franc, S. (2012.), Unapređenje kvalitete zdravstvenih sustava zemalja članica Europske unije i Republike Hrvatske, Poslovna izvrsnost, 6(2), 109-126.

Ostojić, R., Bilas, V. i Franc, S. (2012.), Upravljanje kvalitetom u zdravstvenim sustavima zemalja članica Europske unije, Zbornik radova Sveučilište u Mostaru Ekonomski fakultet (Journal of Economy and Business), 18, 137-156.

Matić, B., Bilas, V. i Bači, V. (2011.), Analiza međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji, Ekonomski vjesnik: časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku, 1(1), 13-34.

Bilas, V. i Franc, S. (2011.), Značajke regionalnih ekonomskih integracija na području Australije i Pacifika, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 9(1), 167-187.

Bilas, V. i Franc, S. (2011.), Značajke regionalnih ekonomskih integracija u Latinskoj Americi na primjeru MERCOSUR-a, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Mostaru: Journal of Economy and Business, 17, 7-26.

Bilas, V., Franc, S. i Sadiković, A. (2010.), Komparativna analiza razine poduzetničkih aktivnosti u Hrvatskoj i odabranim zemljama, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 8 (1), str. 81-99.

Matić, B., Bilas, V. i Čulina, M. (2010.), Perspektive razmjene Hrvatske i BiH nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Mostaru (Journal of Economy and Business), 16, 115-133.

Andrijević Matovac, V., Bilas, V. i Franc, S. (2010.), Understanding the importance of human capital and labor market competitiveness in the EU candidate countries and selected EU members, Ekonomska misao i praksa: časopis Sveučilišta u Dubrovniku, 19(2), 359-382.

Bilas, V. i Bači, V. (2010.), Utjecaj akvizicijskog iskustva na uspješnost međunarodnih spajanja i preuzimanja u farmaceutskoj industriji 2003-2009, Ekonomska misao i praksa: časopis Sveučilišta u Dubrovniku, 19(2), 187-211.

Bilas, V. i Franc, S. (2009.), Intraregionalna trgovina te mobilnost kapitala i rada u regionalnoj integraciji ASEAN, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 7(2), 1-20.

Bilas, V. (2008.), Trendovi integriranja i položaj Hrvatske, Ekonomska istraživanja, 21(2), 127-138.

Bilas, V. (2007.), Konvergencija i Europska unija, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, 27, 13-31.

Bilas, V. (2007.), Regional economic integrations and capital movement – measuring the level of capital mobility, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, 25(2), 269-290.

Bilas, V. (2007.), Regionalne ekonomske integracije i kretanje rada, Ekonomski vjesnik, 20(1-2), 91-105.

Bilas, V. (2007.), Trgovinska povezanost Hrvatske i EU, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 5, 43-67.

Bilas, V. (2006.), Poticanje inozemnih izravnih ulaganja i konkurencija među zemljama, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 4, 87-101.

Bilas, V. (2005.), Konvergencija tranzicijskih zemalja prema Europskoj uniji, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 56(3-4), 221-238.

Bilas, V. (2005.), Proširenje Europske unije i sudjelovanje novih članica u tečajnom mehanizmu, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 23(1), 167-182.

Bilas, V. (2005.), Teorija optimalnog valutnog područja: Euro i Europska monetarna unija, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 3, 39-55.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, Zagreb: Institut Ruđer Bošković, preuzeto 31. kolovoza 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/265394

Knjižnice IRB (2020.), Tko je tko u hrvatskoj znanosti? Vlatka Bilas, Zagreb: Knjižnice Instituta R. Bošković, preuzeto 31. kolovoza 2020. s http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=10715

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Vlatka Bilas, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto 31. kolovoza 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/medjunarodna-ekonomija-29784/clanovi-30025/prof-dr-sc-vlatka-bilas/30042

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Vlatka Bilas, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/vlatka-bilas