Vladimir Blašković

Vladimir Blašković

Dr. Vladimir Blašković (Karlovac, 22. IV. 1901. – Zagreb, 1. I. 1990.), redoviti profesor

 Vladimir Blašković rođen je 1901. godine u Karlovcu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je geografiju, geologiju, mineralogiju s petrografijom i biologiju, te položio stručni profesorski ispit (1929.) uz prethodni ispit iz filozofije i pedagogije. Znanstveni stupanj doktora znanosti iz ekonomske geografije stekao je u Sveučilištu u Zagrebu 1958. godine obranom disertacije „Đurđevači pijesci i oblici njihovog poljoprivrednog iskorišćavanja“, te time posao prvi doktor ekonomske geografije u Hrvatskoj. Naslovnu docenturu na Ekonomskom fakultetu habilitirao je 1958. godine raspravom „Hrvatsko Zagorje“.

Prije dolaska na Fakultet bio je profesor gimnazija u Kostajnici, Koprivnici, Pljevljima, Karlovcu, Banjoj Luci i Zagrebu (1926/45.). Nakon rata bio je šef kabineta ministra prosvjete, prosvjetni inspektor, direktor gimnazije, povjerenik za prosvjetu i kulturu i šef školstva za Grad Zagreb (sve u Zagrebu, 1945/51.). Od 1951. do 1971. godine bio je u radnom odnosu u Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, najprije kao predavač, zatim docent (1958.), izvanredni (1963.) i redoviti (1970.) profesor ekonomske geografije i turizma. Bio je prodekan Fakulteta bio je u šk. god. 1963/64. Od 1961. godine bio je predsjednik Komisije za biblioteku Fakulteta. Kao honorarni profesor predavao je „Osnove turizma i turističke privrede“ na Višoj ekonomsko-komercijalnoj školi u Banja Luci (1964/68.), a „Geografiju“ u Višoj pedagoškoj školi u Zagrebu (1961/62.). Bio je nastavnik u partijskoj školi Gradskog komiteta u Zagrebu (1951/53.).

Na prijedlog Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti imenovan je članom Nacionalnog komiteta za geografiju FNRJ od 1958. godine do ukidanja tog Komiteta 1960. godine. Bio je član Komisije za naučno istraživanje krša Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, suosnivač i predsjednik Speleološkog društva Hrvatske (1963/70.) te suosnivač i član Uprave Geografskog društva Hrvatske (1947/66.). Sudjelovao je u geografskim ekskurzijama (1958.) u Francuskoj i (1965.) u Njemačkoj, Nizozemskoj i Danskoj. Godine 1961. boravio je u Parizu kao gost francuskog Ministarstva građevine.

U javni život ušao je vrlo rano te je već 1917. bio u rukovodstvu Jugoslavenske revolucionarne omladine, a 1918. dobrovoljac u narodnoj vojsci Hrvatske. U studentskom političkom životu bio je prisutan kao tajnik Jugoslavenskog akademskog kluba „Jurislav Janušić“ (1922/23.) te kao tajnik Demokratskog studentskog kluba „Jugoslavija“ (1923/24.). Od 1941. do 1945. aktivno je surađivao u NOP-u, a 1943. bio je u ustaškom zatvoru u Zagrebu. Nakon rata nalazio se na brojnim rukovodećim dužnostima u društveno-političkim i kulturnim organizacijama. Bio je gospodarski tajnik te predsjednik Nadzornog odbora Matice Hrvatske, a 14 godina bio je i narodni odbornik u Zagrebu.

Uz geografiju, bavio se i pedagogijom, planinarstvom i novinarstvom.

VAŽNIJA DJELA:

U pola stoljeća njegovog znanstvenog, stručnog, književnog (objavljivao je novele i pjesme u književnim časopisima „Savremenik“, „Mladost“ i „Kritika“, a  bio je i urednik pokrajinskih novina i časopisa) i publicističkog (dopisnik dnevnika „Novosti“ u Beogradu od 1928. do 1941. godine te „Politike“ u Beogradu od 1935. do 1941. godine) djelovanja objavio je više od 400 članaka, rasprava, kritičkih radova, knjiga i portreta iz raznih područja kulture, umjetnosti i društvenog života. Obradio je preko 600 naslova za „Enciklopediju Jugoslavije“ i „Pomorsku enciklopediju“ Leksikografskog zavoda u Zagrebu te za Priručni leksikon Nakladnog zavoda „Znanje“ u Zagrebu.

Blašković, V. (1948.), Geografia fisica della Croazia, Zagreb: Instituto editoriale della Croazia.

Blašković, V. (1959.), Nafta: priroda, ležišta, proizovodnja, Zagreb: Hrvatsko prirodoslovno društvo.

Blašković, V. (1962.), Ekonomska geografija Jugoslavije, Zagreb: Birozavod.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 186-187.

LZMK (2014.), Proleksis enciklopedija online, preuzeto 28. veljače 2023. s https://proleksis.lzmk.hr/12561/

Miholek, V. (2016.), Geograf Vladimir Blašković (1900.-1990.), Podravske širine, preuzeto 28. veljače 2023. s https://podravske-sirine.com.hr/arhiva/578

FOTOGRAFIJA:

Miholek, V. (2016.), Geograf Vladimir Blašković (1900.-1990.), Podravske širine, preuzeto 28. veljače 2023. s https://podravske-sirine.com.hr/arhiva/578

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Lekiskon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Vladimir Blašković, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/vladimir-bla%C5%A1kovi%C4%87