Vilko Baranović

Vilko Baranović (1923. – ?), ložač

Vilko Baranović rođen je 1923. godine, a na Fakultetu je radio kao ložač prije 1980.-te godine.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2021.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Vilko Baranović, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/vilko-baranovi%C4%87