Vasilije Belošević

Vasilije Belošević

Dr. Vasilije Belošević (Sisak, 25. I. 1874. – Zagreb, 26. V. 1927.), redoviti profesor i rektor EKVŠ-a

Vasilije Belošević rođen je 1874. godine u Sisku u uglednoj građanskoj obitelji. Gimnaziju je završio u Zagrebu, a potom, nastavivši tradiciju oca Otona koji je bio pravnik, stječe doktorat iz područja pravnih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu.

Nakon dobivenog doktorata prvo zaposlenje dobiva u gradskoj upravi kao gradski senator, šef policije i tajnik Zemaljskog saveza trgovaca. U isto vrijeme predavao je na Trgovačkoj akademiji u Zagrebu u zvanju docenta Visoke škole za trgovinu i promet u Zagrebu za predmet „Politička ekonomija“. Bio je javni redoviti profesor Kraljevske visoke škole za trgovinu i promet u Zagrebu od 1921. do 1925. godine, te redoviti profesor Ekonomsko-komercijalne visoke škole u Zagrebu za isti predmet od 1925. do 1927. godine. Bio je rektor Visoke škole od 1923. do 1925. godine, a prorektor od 1926. do 1927. godine. U zvanju honorarnog docenta predavao je političku ekonomiju na Gospodarsko - šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1920. do 1926. godine.

Za Velikog župana Požeške županije imenovan je 1917. godine te je, s tog položaja, umirovljen 1919. godine kada se vraća u Zagreb gdje se nastavio baviti gospodarskom naukom na EKVŠ-u do kraja života.

Belošević je bio član u ravnateljstvima i nadzornim odborima niza bankovnih, industrijskih i trgovačkih poduzeća, a obnašao je i dužnost sekretara Saveza trgovaca u Hrvatskoj i Slavoniji.

(Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Belošević, V. (1920.), Uvod u nacionalnu ekonomiju, Zagreb: Štamparija Jugoslav. privr. Kompasa. (Predavanja)

Belošević, V. (1921.), Banknota, Notne banke, Diskontna politika notnih banaka, Zagreb: Štamparski i nakladni zavod „Libertas“. (Predavanja)

Belošević, V. (1922.), Politička ekonomija (Uvod u sistem), Zagreb: Tisak Kr. Zemaljske tiskare. (Predavanja)

Belošević, V. (1922.), Politička ekonomija (Kratka uputa u sistem), 2. izdanje, Zagreb: Naklada Jugoslovenskog Lloyda; Štamparija Jugoslavenskog kompasa.

Belošević, V. (1923.), Uvod u  studij narodnog gospodarstva, Zagreb: Tisak Nadbiskupske tiskare. (Pomoćni priručnik)

Belošević, V. (1925.), Nacrt predavanja političke ekonomije, Zagreb: Tisak Zaklade tiskare Narodnih novina. (Tiskano kao rukopis)

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 185.

Čavrak, V. (2001.), Dr. V. Belošević – profesor Ekonomsko-komercijalne visoke škole u Zagrebu, u: Znanstveni simpozij Ekonomski fakultet u Zagrebu – Razvitak ekonomske misli i njene primjene u Hrvatskoj 1920. – 2000., Zagreb: Ekonomski fakultet, 27-37.

FOTOGRAFIJA:

Hrvatsko šumarsko društvo, Imenik hrvatskih šumara, preuzeto 28. veljače 2023. s https://www.sumari.hr/sumari/kart.asp?id=8766

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Vasilije Belošević, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/vasilije-belo%C5%A1evi%C4%87