Tomislav Baković

Tomislav Baković

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković (Sinj, 7. IX. 1979.-), izvanredni profesor

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković rođen je 07.09.1979. u Sinju. Osnovnu i srednju školu je završio u Sinju, gdje je maturirao u općoj gimnaziji Dinko Šimunović 1998. godine. Studij poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1998. godine, te je diplomirao na smjeru financije 2003. godine s ukupnim prosjekom ocjena 4,5. Znanstveni poslijediplomski studij „Vanjska trgovina“ na Ekonomskom fakultetu – Zagreb upisao je 2004. godine, a 2005. godine je magistrirao obranom rada „Primjena alata za upravljanje kvalitetom u hrvatskim vanjskotrgovinskim poduzećima“ (mentor: prof. dr. sc. Tonći Lazibat). Poslijediplomski doktorski studij iz ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2008. godine, a 20.05.2010. je stekao akademski stupanj doktora znanosti obranom doktorske disertacije „Utjecaj kvalitete i inovacija na poslovanje hrvatske prerađivačke industrije“ (mentor: prof. dr. sc. Tonći Lazibat).

Na Ekonomskom fakultetu - Zagreb zaposlio se 01. studenoga 2003. godine u svojstvu asistenta na Katedri za trgovinu. Nositelj je kolegija: „Metodologija znanstvenog rada“ na poslijediplomskom doktorskom studiju Ekonomija i globalna sigurnost te „Robne burze“ na diplomskom sveučilišnom studiju kao i kolegija „Poslovanje na robnim burzama“ na diplomskom stručnom studiju. Sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima „Međunarodno poslovanje“ i „Integrirani sustavi upravljanja“ na preddiplomskom Sveučilišnom studiju i „Upravljanje kvalitetom“ na diplomskom sveučilišnom studiju, te na predmetima „Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom“ i „Metodologija stručnog rada“ na preddiplomskom stručnom studiju.

U 2017. godini izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na Katedri za trgovinu. Od 2016 godine pročelnik je Katedre za trgovinu te je izabran u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika. Kao nositelj kolegija držao je predavanja na specijalističkom poslijediplomskom studiju Upravljanje kvalitetom iz kolegija „Metode i alati za upravljanje kvalitetom“ i „Upravljanje kvalitetom usluga“. 2007. godine apsolvirao dvo-semestralni Program edukacije za razvijanje kompetencija visokoškolskih nastavnika, organiziran u suradnji Ekonomskog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zimski semestar akademske godine 2008/2009. proveo je na stručnom i znanstvenom usavršavanju na „Leslie Silver International Faculty“ sastavnici sveučilišta u Leedsu, UK. U srpnju 2014 godine proveo je tjedan dana na ljetnoj školi u organizaciji IESE Poslovne škole Sveučilišta u Navarri. U 2005. godini odslušao je stručni seminar u trajanju od četiri mjeseca na temu upravljanja kvalitetom te nakon polaganja ispita postao certificirani EOQ (European Organization for Quality) menadžer kvalitete. U svibnju 2011. godine završio je stručni seminar u trajanju od dva tjedna (Zagreb, Brussels) na temu „Uspješno korištenje potencijala EU fondova“. U 2012. godini završio je stručni tečaj za „lead auditora“ sustava kvalitete prema normi ISO 9001:2008 koji je organizirala konzultantska kuća Bureau Veritas. U 2013. godini u Zagrebu je završio stručni seminar Međunarodne trgovačke komore na temu organizacije i financiranja izvoza. U 2016. i 2017. Godini pohađao je dva AACSB seminara iz područja akreditacije visokoškolskih institucija.

Mentor je na više od stotinu diplomskih radova, više od deset znanstvenih magistarskih i poslijediplomskih specijalističkih radova, te jedne doktorske disertacije.

Autor je i koautor više od šezdeset publikacija (znanstvenih i stručnih članaka, knjiga i sveučilišnih udžbenika). Urednik je međunarodne znanstvene konferencije „Perspektive trgovine“ te je u uredničkom odboru međunarodnog znanstvenog časopisa Poslovna izvrsnost – Business Excellence. Recenzirao je znanstvene članke te je bio voditelj i istraživač na nekoliko znanstveno istraživačkih i komercijalnih projekata.

Član je Hrvatskog društva menadžera kvalitete i Međunarodne trgovačke komore Hrvatska (ICC Hrvatska). Član je Komisije za trgovinsku i investicijsku politiku pri HGK.

Piše i govori engleski jezik, pasivno se služi njemačkim jezikom. Po nacionalnosti je Hrvat. Oženjen je i otac dvoje djece. Hobi su mu razne sportske aktivnosti te proučavanje literature iz područja psihologije, povijesti i filozofije.

VAŽNIJA DJELA:


Dužević, I., Mikulić, J. i Baković, T. (2018.), An Extended Framework for Analyzing Higher Education Performance, Total quality management & business excellence, 29(5-6), 599-617.

Baković, T., Grilec Kaurić, A. i Perry, P. (2016.) The influence of radical innovation culture on business performance in the Croatian manufacturing industry, International journal of technology management. 72(4), 333-351.

Mikulić, J., Dužević, I. i Baković, T. (2015.), Exploring drivers of student satisfaction and dissatisfaction: an assessment of impact- asymmetry and impact-range, Total quality management & business excellence. 26(11/12), 1213-1225.

Lazibat, T., Baković, T. i Dužević, I. (2014.), How perceived service quality influences students’ satisfaction? Teachers’ and students’ perspectives, Total quality management & business excellence. 25(7/8), 923-934.

Lazibat, T., Baković, T. i Štulec, I. (2017.), Terminska trgovina na robnim burzama, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Baković, T. i Dužević, I. (2014.), Integrirani sustavi upravljanja, Zagreb: Ekonomski fakultet.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 15. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/258146

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Tomislav Baković, preuzeto 15. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/izv-prof-dr-sc-tomislav-bakovic/31121

ResearchGate GmbH (2008.-2020.), Tomislav Baković, preuzeto 15. srpnja 2020. s https://www.researchgate.net/profile/Tomislav_Bakovic

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Tomislav Baković, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/tomislav-bakovi%C4%87