Stjepan Bratko

Stjepan Bratko

Dr. Stjepan Bratko (Družbinec kod Varaždina, 19. VIII. 1945. – Zagreb, 19. III. 2001.), redoviti profesor

Stjepan Bratko rođen je 1945. godine u Družbincu kod Varaždina. Osnovnu školu završio je u Petrijancu, a gimnaziju u Varaždinu. Na Fakultet političkih znanosti upisao se 1964. godine, a diplomirao je 1968. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu stekao je titulu magistra znanosti 1972. godine obranivši rad pod naslovom „Mogućnosti primjene marketing koncepcije u privredi Zagorsko-međimurske regije“. Akademski stupanj doktora znanosti stekao je na istom fakultetu 1979. godine obranivši disertaciju pod naslovom „Mjesto i uloga proizvodnje peradskog mesa u Hrvatskoj sa stajališta potrebe potrošača i mogućnosti plasmana“. U razdoblju od 1972. do 1976. nekoliko puta boravio je na specijalizaciji iz područja ekonomike i marketinga peradarstva u Bookmmeru kod Instituta koncerna Hendrix te na Ekonomskom institutu u Haagu u Nizozemskoj.

Po završetku studija zapošljava se u Privrednoj komori Zagorsko-međimurske regije Varaždin, gdje obnaša dužnost stručnog suradnika za robni promet. Od 1972. do 1976. godine radio je u PPK „Koka“ na mjestu komercijalnog direktora. Od 1976. godine zapošljava se na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, najprije u zvanju predavača za predmete „Organizacija robnog prometa“ i „Tržišno poslovanje“, a zatim iz predmeta „Informatički marketing“ i „Strukturiranje poslovnih informacija“. Za izvanrednog profesora iz predmeta „Tržišno poslovanje“ izabran je 1979. godine. Od 1980. do 1982. godine obnašao je funkciju dekana FOI-ja.

S Ekonomskim fakultetom u Zagrebu surađivao je od 1975. godine kao profesor na poslijediplomskim studijima iz područja marketinga, a od 1990. godine zasniva i redovni radni odnos, najprije s polovinom punog radnog vremena. Predavao je na dodiplomskim studijima predmete „Marketing“ i „Vještine prodavanja i pregovaranja“, a na postdiplomskim studijima predmete „Organizacija marketinga“, „Dizajniranje organizacije poslovnog marketinga“ i „Suvremene tendencije u razvoju funkcija marketinga“. Savjet Ekonomskog fakulteta izabrao ga je za izvanrednog profesora 1988. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora prvi put je izabran 1989. godine iz područja koncentracije tržišnog poslovanja („Marketing“ i „Politika prodaje“), te reizabran 1993. godine i ponovo 1998. godine. Za pročelnika Katedre za marketing imenovan je u mandatu 1998.-2000. Predavao je marketinške predmete i na poslijediplomskim studijima na FOI-ju, Ekonomskom fakultetu u Ljubljani, Poslovnoj fakulteti u Mariboru itd.

Od društvenih funkcija bio je zastupnik u Društveno-političkom vijeću Sabora SRH, predsjednik općine Varaždin u mandatu 1985.-1986., potpredsjednik IV Sabora SR Hrvatske 1986.-1990. te je bio član Gradskog poglavarstva Varaždina za područje znanosti, tehnologije i razvoja.

Od stručnih funkcija bio je predsjednik Zajednice udruga za marketing RH (CROMAR), član Društva ekonomista Hrvatske, član znanstvenog savjeta HAZU-a i član Sekcije za gospodarstvo Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo HAZU.

Dobitnik je Zlatne plakete Privredne komore regije za znanstveni si stručni doprinos, Varaždin, 1990. godine.

(Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Stjepan Bratko objavio je 114 radova, od čega 34 znanstvena i 6 knjiga.

 

Bratko, S. et al (2001.), Marketing, Zagreb: Sinergija.

Vranešević, T. i Bratko, S. (2000.), Evolucija koncepta marketinga kao pretpostavka aktivne uloge u gospodarskim globalnim procesima, Tržište, (1/2), 5-14.

Bratko, S. i Hoić, D. (1999.), Primjena relacijskog marketinga u suvremenom sustavu modne odjeće, Tekstil, 48 (1), 34-39.

Bratko, S. i Hoić, D. (1999.), Gummessonova teorija relacijskog marketinga kao osnovica upravljanja kvalitetom zadovoljstva klijenata, Ekonomski pregled, 50(7/8), 715-744.

Bratko, S. i Rocco, F. (1998/1999.), Vrijednosni sustav hrvatskog gospodarstva: (etički problemi), Ekonomija, 5(4), 741-758.

Rocco, F. i Bratko, S. (1998/1999.), Znanstveno-tehnološki razvoj: pretpostavka gospodarske razvojne strategije, Ekonomija, 5 (4), 541-549.

Bratko, S. (1997.), Ljudski potencijali kao osnova djelotvornosti marketinga, Tržište, 9(1/2), 55-62.

Bratko, S. (1996.), Nabava i marketing, Hrvatska gospodarska revija, 45(6), 64-68.

Bratko, S. Henich, V. i Obraz R. (1996.), Prodaja, Zagreb: Narodne novine.

Bratko, S. (1996.), Suvremene tendencije u razvoju marketinga s osvrtom na primjenu informatičkih postignuća, Ekonomija, 3(1), 147-167.

Bratko, S. (1993.), Pretvorba i implikacije na organizaciju, management i marketing, Tržište, 5(1/2), 54-62.

Bratko, S. (1989.), Tržišna funkcija i tržišni sistemi, Samobor : "Zagreb".

Bratko, S. (1980.), Marketing industrije mesa, Zagreb: Centar za istraživanje marketinga.

OSTALI IZVORI I FOTOGRAFIJA:

FOI (2023.), Digitalizirana građa knjižnice Fakulteta organizacije i informatike, preuzeto 7. ožujka 2023. s http://library.foi.hr/lib/autor.php?B=1&H=foi&E=&A=0000012789  

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Stjepan Bratko, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/stjepan-bratko