Slobodan Bosnić

Slobodan Bosnić (?, -), honorarni nastavnik

Slobodan Bosnić radio je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu do 1966. godine kao honorarni nastavnik za predmet "Naučno-istraživački rad u ekonomskim naukama". Inače je bio službenik Instituta za društveno upravljanje u Beogradu.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonosmkog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 327.


CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Slobodan Bosnić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/slobodan-bosni%C4%87