Silvana Brozović

Silvana Brozović

Silvana Brozović (Mostar, 1969. -), referent za podršku istraživačkim komponentama akreditacijskih procesa

Rođena u Mostaru, Bosna i Hercegovina gdje završava gimnaziju, matematičko-informatički smjer. Na Prirodoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirala matematiku, inženjerski smjer. Studij prekida uslijed ratnih i obiteljskih prilika, te se profesionalno usmjerava na informatiku. Pohađala brojne certificirane edukacije iz područja informacijskih tehnologija, upravljanja bazama podataka, upravljanja projektima implementacije velikih informacijskih sustava iz područja bankarstva i knjižničarstva itd.

U razdoblju od 2001. do 2004. radi za američku nevladinu organizaciju Catholic Relief Services Croatia, u odjelu mikrofinanciranja, na radnom mjestu MIS Officer. Osim upravljanja IT sustavom u centralnom uredu i 8 područnih ureda širom Hrvatske, razvila je i održavala Paradox bazu podataka za financijsko praćenje poslovanja, te pripremala financijske izvještaje sukladno međunarodnom i nacionalnim standardima za organizacije koje se bave mikrofinanciranjem. Aktivno sudjelovala u stvaranju financijskog informacijskog sustava, s poslovne i tehničke strane.

U razdoblju od 2004. do 2009. radi za Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu, u Odjelu informacijskih tehnologija, na radnom mjestu informatičara obavljala poslove administratora baza podataka i sistemskog knjižničara. Za potrebe knjižničnog poslovanja, u svojstvu administratora SQL DB alata, radila na kreiranju analitičkih izvještaja iz raznih baza podataka (MS SQL, ORACLE, MS Access). Implementirala MS SQL server, te kreirala i održavala samostalne baze podataka koje nisu bile dio knjižničnog integriranog sustava. Sudjelovala u Glavnom projektnom timu za implementaciju integriranog knjižničnog sustava Voyager u hrvatske akademske knjižnice. Odgovornosti tijekom projekta su se odnosile na konfiguraciju i administriranje aplikacije Voyager, migraciju podataka, izradu dokumentacije o poslovnom procesima uvjetovanih aplikativnim rješenjima, te edukaciju knjižničara iz cijele Hrvatske.

U razdoblju od 2009. do danas zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Do 2019. u knjižnici Fakulteta radi kao pomoćni/sistemski knjižničar. Radi na poslovima testiranja, implementacije, konfiguracije i administracije različitih informacijskih sustava, a neki od njih su: knjižnični informacijski sustav ZaKi, alat za otkrivanje sadržaja, tzv discovery alat Summon, Turnitin, softver za provjeru autentičnosti, institucijski repozitorij REPEFZG. Radila na nabavi elektroničkih izvora podataka s akademskim i stručnim sadržajima, te održavala edukacije za studente i profesore o tehnikama pretraživanja raznih izvora podataka, citatnim bazama i bibliometrijskim pokazateljima. Surađivala s uredništvima fakultetskih časopisa na pitanjima uključivanja u baze podataka, problema s indeksiranjem, te raznih pitanja o etičkim izdavačkim pravilima, autorskim pravima, open-access politikama itd. Kreirala analitičke izvještaje vezano uz knjižnično poslovanje, te aktivno sudjelovala u fakultetskim akreditacijskim procesima.

Od početka 2019. godine radi kao referent za podršku istraživačkim komponentama akreditacijskih procesa. Otvaranjem novog radnog mjesta, dugoročni cilj Fakulteta je osigurati centralizirano prikupljanje svih podataka o znanstvenim aktivnostima i znanstvenoj produktivnosti, gdje je u prvom planu prikupljanje i obrada podataka za akreditacijske i sveučilišne izvještaje, te prilagodba podataka po različitim propisanim kriterijima. Osim navedenog, u opseg poslova spadaju bibliometrijske analize putem analitičkih i custom-made alata, priprema, prilagodba i tehničko uređenje podataka za publikaciju Research Output, prikupljanje, obrada i konceptualizacija podataka za izvještaje akreditacijskih tijela, MZO i Sveučilišta.

Kao tehnička potpora sudjelovala u nastanku dvije monografske publikacije:

Čelić Tica, V. i Zovko, M. (2000.), Obrada i interpretacija rezultata anketnog istraživanja: Školske knjižnice danas: kritične točke školskog knjižničarstva, Zagreb: Ministry of Education and Sports & National and University Library in Zagreb.

Anić, V. et al. (2002.), Hrvatski enciklopedijski rječnik, Zagreb: Europapress holding; Novi Liber. [Stručni suradnik na bazi toponima (dizajn, upravljanje, obrada i prilagodba izlaznih podataka po kriterjima enciklopedijskog unosa)]

DJELA:

Dabić, M, Erjavec, N., Pavičić, J., Cota, B., Brozović, S. i Panian Selimić, M., ur. (2018.), Research Output 2017, Zagreb: University of Zagreb Faculty of Economics & Business.

Dabić, M, Prebežac, D., Sever Mališ, S. i Brozović, S., ur. (2019.), Research Output 2018, Zagreb: University of Zagreb Faculty of Economics & Business.

Dabić, M, Sever Mališ, S, Prebežac, D. i Brozović, S., ur. (2020.), Research Output 2019, Zagreb: University of Zagreb Faculty of Economics & Business.

Brozović, S (2008.), Organizacija projekta migracije podataka u NSK prigodom prelaska na novi knižnični sustav : Organization of data migration project during NSK move to new Library iInformation System, u: Martek, A i Pilaš, I. (ur.), Iskorak prema novom knjižničnom sustavu Voyager: zbornik radova, 13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, May 13-16, 2007, 88-99.

Udiljak Bigarinovski, Z., Mesarov, Lj. i Brozović, S. (2012.), Ekonomska i obrazovna kriza - izazovi za knjižnice : Economic and educational crisis - challenges for libraries, u: Čavrak, V. i Gelo, T. (ur.), Ekonomsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj - jučer, danas, sutra: zbornik radova znanstvene konferencije. Znanstvena konferencija Ekonomsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj - jučer, danas, sutra, Zagreb, 423-436.

Brozović, S. (2014.), Knjižnični sustav Zaki – iskustvo visokoškolske ustanove : Zaki library information system – Experience of higher education institution, HKD Novosti, 62. https://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/896

Panian Selimić, M i Brozović, S. (2014.), Institucionalna prepoznatljivost hrvatske znanstvene produkcije iz područja ekonomije u bazama : Web of science i Scopus, u: Hebrang Grgić, I i Špac, V. (ur.), Knjižnice: kamo i kako dalje?: zbornik radova. 13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, May 15-18, 178-190.

Dabić, M., Colović, A., Lamotte, O., Painter-Morland, M. i Brozović, S. (2016.), Industry-specific CSR: analysis of 20 years of research, European Business Review, 28(3), 250-273.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Silvana Brozović, preuzeto [upisati datum preuzimanja s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/b/silvana-brozovi%C4%87