Roko Braut

Roko Braut

Dr. Roko Braut (Kornić na Krku, 15. IX. 1901. – Zagreb, 26. V. 1986.), redoviti profesor

Rođen je 15. rujna 1901. godine u Korniću, otok Krk. Naziv diplomiranog inženjera ekonomije stekao je 1939. godine. Ukupni radni staž mu je 54 godine, od toga 12 godina u Visokoj privrednoj školi i 4 godine u Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Prije zaposlenja u Visokoj privrednoj školi radio je u apoteci u Dubrovniku (1917/19.), u Ravnateljstvu erarnih pravnih poslova u Zagrebu (1919/21.), u poduzeću „Izis d.d.“ u Zagrebu (1921/22.), u „The Levant Company, Ltd.“ u Zagrebu (1921.), u Hrvatskoj industriji katrana  (1922.), u Domaćoj tvornici rublja d.d. u Zagrebu (1922/45.) kao šef računovodstva, administrativni direktor, direktor poduzeća, privredni upravitelj (nakon 1945.), u Glavnoj direkciji tekstilne industrije u Zagrebu (1946/48.) kao instruktor za organizaciju odnosno kao revizor, u Ministarstvu industrije NRH u Zagrebu (1948/50.) kao organizacioni instruktor i revizor, u Generalnoj direkciji tekstilne industrije NRH u Zagrebu (1950.) u istom svojstvu, u Ministarstvu financija NRH u Zagrebu (1950/51.), kao financijski revizor, te u Tehnološko-ekonomskom birou za kemijsku industriju u Zagrebu (1952/56.) kao rukovodilac Odjela za privredno savjetovanje do prelaza u Visoku privrednu školu u Zagrebu (1963.).

Bio je redoviti profesor (bivše) Visoke privredne škole u Zagrebu (1963/68.) odnosno Fakulteta ekonomskih nauka u Zagrebu (1968/70.) i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (1970/72.) za predmet „Ekonomska analiza poslovanja poduzeća“.

Objavio je dvadesetak stručnih radova kao posebne publikacije, veći broj članaka, rasprava, referata, recenzija i prikaza u stručnim časopisima, na simpozijima i ostalim stručnim skupovima.

VAŽNIJA DJELA:

Braut, R., Majcen, Ž. i Pavlović, J. (1974.), Ekonomika organizacija udruženog rada: teorija proizvodnje, Zagreb: Informator.

Braut, R. i Krajčević, F. (1971.), Funkcionalna analiza vrijednosti, Zagreb: Informator.

Perišin, I., Gorupić, D. i Braut, R. (1958.), Metoda rada organa radničkog samoupravljanja, Zagreb: Radničko sveučilište "Moša Pijade".

Bandin, T., Braut, R. et al (1974.), Poslovne financije : zbornik radova, Zagreb: Informator.

Braut, R., Jaeger, A. i Novak, M. (1962.), Priručnik o organizaciji poduzeća, Zagreb: Informator.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 188-189.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Roko Braut, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/roko-braut