Oton Bošnjak

Oton Bošnjak (Vukmanić kod Karlovca, 31. X. 1862. – Zagreb, 14. IV. 1947.), rektor, redoviti profesor

Oton Bošnjak rođen je 1862. godine u Vukmaniću u Hrvatskoj. Studirao je u Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Trgovačkoj školi u Beču.

Bošnjak je bio nastavnik u različitim nastavnim zavodima (Zemun i druga mjesta, 1887/1909.). Od 1909. do 1919. godine obnašao je funkciju ravnatelja Trgovačke akademije. Upravo njegovom inicijativom osnovana je 1919. godine Kraljevska Visoka škola za trgovinu i promet u Zagrebu, u kojoj je od njezina osnutka bio redoviti profesor i prvi rektor (1920.-1922.), pa prorektor (1922.-1925.). Od 1927. godine do umirovljenja radio je kao honorarni profesor Ekonomsko-komercijalne visoke škole u Zagrebu (1925/30.) za predmete „Nauka o trgovini“, „Tehnika privrednog poslovanja (knjigovodstvo)“ i „Privredno poslovanje (industrijsko i trgovinsko knjigovodstvo)“. Od 1925.-1926. godine bio je prorektor EKVŠ-a.

U čast ovog istaknutog ekonomiste postojala je nagrada “Oton Bošnjak” koja se dodjeljivala za stručno-pedagoški i organizacijski rad u obrazovanju ekonomskih kadrova.

VAŽNIJA DJELA:

Bošnjak, O. (1890.), Knjigovodstvo šegrtske škole, Zagreb: Naklada Knjižare L. Hartmana.

Bošnjak, O. (1891.), Trgovački poslovi arbitraže, Zemun: (s. n.)

Bošnjak, O. (1893.?), Nauk o trgovinu: za porabu u višim trgovačkim školama, (s. l.): (s. n.)

Bošnjak, O. i Kreibig, J. C. (1896.), Trgovačko knjigovodstvo, Zagreb: Kralje. hrv. – slav. -dalm. zemaljska vlada.

Bošnjak, O. (1897.), Nauk o trgovini, Zagreb: Kralje. hrv. – slav. -dalm. zemaljska vlada.

Bošnjak, O. (1896.), Nauk o usancama: za više trgovačke škole, Zagreb: (s. n.).

Bošnjak, O. (1897.), Nauk o usancama, Zagreb: Kralje. hrv. – slav. -dalm. zemaljska vlada.

Bošnjak, O. (1898.), Burze i burzovni poslovi, Zagreb: Hrvatsko trgov. društvo Merkur.

Bošnjak, O. (1899.), Uputa u knjigovodstvo za detaljnu trgovinu, Zagreb: Hrvatsko trgovačko društvo Merkur.

Bošnjak, O. (1900.), Zašto robi cijena pada? / javno predavanje održao Oton Bošnjak u Hrvatskom tgovačkom društvu u Varaždinu 6. listopada 1900., Zagreb: (s. n.)

Bošnjak, O. (1901.), Mladi trgovac: uputa u trgovačke znanosti, Zagreb: Naklada Knjižare L. Harmana.

Bošnjak, O. (1920.), Organizacija trgovine i trgovačkih pothvata, Zagreb: ABC društvo jugoslavenskih sveučilišnih građana za poduku nepismenih.

Bošnjak, O. (1921.), Eksport-import: po predavanjima Otona Bošnjaka, Zagreb: (s. n.)

Bošnjak, O. (1922.), Praktični sistemi trgovačkog knjigovodstva, Zagreb: (s. n.)

Bošnjak, O. (1922.), Financiranje trgovačkih pothvata (pretvorbe, sanacije i likvidacije) / po predavanju Otona Bošnjaka, Zagreb: (s. n.)

Bošnjak, O. (1922.), Industrijalno knjigovodstvo: štampano kao manuskript, Zagreb: (s. n.)

Bošnjak, O. (1922.), Bilance trgovačkih i industrijskih pothvata: štampano kao manuskript, Zagreb: (s. n.)

(Pripremila: Z. U. B.)

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 188.

Delibašić, T. (1989.), Hrvatski biografski leksikon, Zagreb: LZ Miroslav Krleža, preuzeto 6. ožujka 2023. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2544

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Oton Bošnjak, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/oton-bo%C5%A1njak