Mirko Baretić

Mirko Baretić

Mirko Baretić (Kraljevica, 16. X. 1897. - Rijeka, 26. II. 1971.), asistent

Mirko Baretić rođen je 1897. godine u Kraljevici u pomorskoj obitelji. Osnovnu školu završio je u Kraljevici, a gimnaziju 1918. godine u Senju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao je prirodne nauke s posebnim interesom za mineralogiju i geologiju, pa se već kao student zapošljava se kao privremeni pomoćnik u Minerološko-petrografskom muzeju u Zagrebu, a kasnije kao diplomirani asistent nakon što je 1922. godine položio profesorski ispit iz prirodopisa i kemije. Na Visokoj školi za trgovinu i promet u Zagrebu bio je asistent od 1922. godine do 30. siječnja 1924. godine. Od 1924. do 1926. godine studirao je na Geološkom odjelu Sveučilišta u Chicagu, SAD. Po povratku iz SAD-a zapošljava se kao kustos Geološko-paleontološkog muzeja u Zagrebu. Radi želje za povratkom u rodnom kraju zapošljava se na kraće vrijeme u gimnaziji u Ogulinu, a od 1929./30. godine do mirovine radio je kao profesor u gimnaziji u Sušaku. Mirko Baretić bio je prvi kustos Prirodoslovnog muzeja u Rijeci.

(Pripremila: Z. U. B.)

OSTALI IZVORI:

Pavletić, Z. (1971.), In memoriam: prof. Mirko Baretić (1897.-1971.), Priroda, 58(5), 159-160. (sadrži i fotografiju), preuzeto 21. veljače 2023. s https://library.foi.hr/dbook/cas.php?B=1&item=S00001&godina=1971&broj=00005&page=159 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Mirko Baretić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/mirko-bareti%C4%87?authuser=0