Milka Božić

Milka Božić, ing. (?, 27. IV. 1908.  - Zagreb, 20. VIII. 1980.), viša predavačica

Milka Božić radila je kao viši predavač na Visokoj školi za vanjsku trgovinu od 1965. do 1970. godine.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Milka Božić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/milka-bo%C5%BEi%C4%87