Mato Burić

Mato Burić (?, 1911. - Zagreb, 22. VII. 1974.), podvornik

Mato Burić rođen je 1911. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radio je kao podvornik.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Mato Burić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/mato-buri%C4%87