Marija Bošković

Marija Bošković (?,-), predavačica

Marija Bošković predavala je na Fakultetu ekonomski nauka, Odjel u Dubrovniku u dopunskom radnom odnosu od 1972. do 1974. godine.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Marija Bošković, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/marija-bo%C5%A1kovi%C4%87