Marija Beg

Marija Beg

Izv. prof. dr. sc. Marija Beg r. Penava (Imotski, 1985. -), izvanredna profesorica

Marija Beg rođena je 1985. godine u Imotskom. Osnovnu školu i Opću gimnaziju završila je u Posušju. Na Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala se 2003. godine te je diplomirala 19. listopada 2007. godine na smjeru Makroekonomija, studij Ekonomija (dipl.oec). Specijalistički poslijediplomski rad obranila je 2011. (univ.spec.oec), a doktorski rad pod nazivom „Strukturni učinci deindustrijalizacije hrvatskog gospodarstva“ (mentor: prof. dr. sc. Ivo Družić) 15. studenog 2013. kada je stekla akademsku titulu doktorice znanosti (dr.sc.).

U prosincu 2007. godine zaposlila se kao znanstvena novakinja - asistent na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Od 2013. radi u suradničkom zvanju višeg asistenta, od 2016. godine u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docentice, a od travnja 2021. godine u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanredne profesorice.

Područja znanstvenog i nastavnog interesa pristupnice su makroekonomija, industrijska politika, hrvatsko gospodarstvo, zeleno gospodarstvo te komparativni ekonomski sustavi. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu nositeljica je četiri obvezna kolegija: „Ekonomska povijest“, „Komparativni ekonomski sustavi“, „Zelena industrija“ (kojeg je uvela u nastavni program) te kolegija „Osnove hrvatskog gospodarstva“. Uz navedene, u tekućoj akademskoj godini drži nastavu i na kolegiju „Gospodarstvo hrvatske“, a tijekom rada na Fakultetu pristupnica je aktivno sudjelovala u izvođenju nastave i na brojnim drugim kolegijima iz kojih je bila mentorica na brojnim seminarskim, završnim i diplomskim radovima te na više kritičkih prikaza.

Pristupnica je autorica jedne znanstvene knjige, koautorica jednog sveučilišnog udžbenika i autorica ili koautorica većeg broja znanstvenih i stručnih članaka (7 znanstvenih radova u časopisima te 21 rad u zbornicima skupova). Također, pristupnica je dobitnica nagrade „Mijo Mirković“ za samostalnu znanstvenu knjigu autora mlađih od 30 godina u 2014. godini.

Tijekom svoga rada na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kontinuirano se znanstveno i stručno usavršavala na više radionica/ljetnih škola o metodologiji istraživanja. U sklopu projekta kojeg je financirao ESF boravila je 3 mjeseca kao gost istraživač na Centru za europska ekonomska istraživanja (ZEW) u Mannheimu u Njemačkoj. Sudjelovala je u radu četiri domaća znanstvena istraživačka projekta. 

DJELA:

Knjige:

Penava, M. (2014.), Makroekonomija hrvatske deindustrijalizacije, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Družić, I., Beg, M. i Raguž Krištić, I. (2016.), Starenje stanovništva, migracije i mirovinski sustav, u: Obadić, A. i Tica, J. (ur.), Gospodarstvo Hrvatske, Zagreb: Ekonomski fakultet, 165-201. 

Kovačević, Z., Beg, M. i Sekur, T. (2016.), Gospodarsko značenje industrije, u: Obadić, A. i Tica, J. (ur.), Gospodarstvo Hrvatske, Zagreb: Ekonomski fakultet, 367-399. 

Ostali radovi:

Slišković, T., Sekur, T. i Beg, M. (2022.), The COVID-19 pandemic effects on the housing market of the Central and Eastern Croatia, u: Leko Šimić, M. (ur.), 11th International scientific symposium Region, Entrepreneurship, Development (RED 2022), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, 708-727.

Sekur, T., Slišković, T. i Beg, M. (2022.), Sectoral Decomposition of the Decoupling Factor in the European Union, u: Družić, G. i Rogić Dumančić, L. (ur.), Zbornik radova 3. međunarodne znanstvene konferencije Ekonomija razdvajanja, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 59-71.

Beg, M., Slišković, T. i Solenički, M. (2021.), Utjecaj migracija na tržište nekretnina u Hrvatskoj, u:  Bašić, F., Akrap, A., Feletar, D., Perić Kaselj, M. i Knežević, D. (ur.), Zbornik radova 2. međunarodne znanstveno-stručne konferencije "Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država", Svezak 2, znanstvena knjiga "Sigurnosni i gospodarski aspekti migracija", Zagreb: Institut za migracije i narodnosti; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ‒ Razred za prirodne znanosti, 250-269.

Slišković, T., Solenički, M. i Beg, M. (2021.), 2020. – Godina šokova – Procjena učinaka na cijene stanova u Hrvatskoj, Ekonomska misao i praksa: časopis Sveučilišta u Dubrovniku, 3(2), 393-416.

Slišković, T., Beg, M. i Raguž Krištić I. (2021.), Utjecaj energetskih svojstava na cijene stambenih nekretnina u Hrvatskoj, u: Družić, G. i Sekur, T. (ur.), Zbornik radova 2. međunarodne znanstvene konferencije Ekonomija razdvajanja, Zagreb: Croatian Academy of Sciences and Arts and Faculty of Economics and Business University of Zagreb, 135-154.

Basarac Sertić, M. i Beg, M. (2021.), Klimatska politika Europske unije - stanje i financiranje, u: Družić, G. i Sekur, T. (ur.), Zbornik radova 2. međunarodne znanstvene konferencije Ekonomija razdvajanja, Zagreb: Croatian Academy of Sciences and Arts, Faculty of Economics and Business University of Zagreb, 279-304.

Beg, M. i Basarac Sertić, M. (2020.), The Signs of Dutch Disease in Croatia, u: Cermakova, K., Mozayeni, S., Hromada, E. (ur.), Proceedings of the 14th Economics & Finance Conference, Prague, Czech Republic: International Institute of Social and Economic Sciences, 38-61. 

Basarac Sertić, M., Beg, M. i Harc, M. (2020.), The impact of China on European Union industry, u: Leko Šimić, M. i Crnković, B. (ur.), RED 2020 - 9th International scientific symposium: Region, Entrepreneurship, Development, Osijek: Faculty of Economics, 34-48.

Harc, M., Basarac Sertić, M. i Beg, M. (2020.), The EU industry - analysis of key success drivers, u: Barković, D., Dernoscheg, K. H. ... Wentzel, D. (ur.), IMR 2020 Interdisciplinary Management Research XVI, Osijek: Faculty of Economics; Postgraduate Doctoral Study Program in Management Hochschule Pforzheim University, Germany; Croatian Academy of Sciences and Arts, 648-1668.

Beg, M. (2020.), Green Jobs: Proposal for Measurement in Croatia, u: Družić, G. i Gelo, T. (ur.), Conference Proceedings of the International Conference on the Economics of Decoupling (ICED), Zagreb: Croatian Academy of Sciences and Arts; Faculty of Economics and Business, 415-430.

Basarac Sertić, M., Harc, M. i Beg, M. (2019.), Industrial performance in the European Union and Croatia: 1990-2016, u: Tipurić, D. i Hruška, D. (ur.), 7th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship „Embracing Diversity in Organisations“, Zagreb: CIRU - Governanace Research and Development Centre, 370-387.

Beg, M. (2018.), Održivi ekonomski razvoj – prepreke i rješenja. EFZG Occasional Publications (Department of Macroeconomics), u: Družić, G. i Družić, I. (ur.), Zbornik radova znanstvenog skupa „Modeli razvoja hrvatskog gospodarstva“, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, edition 1, volume 1, chapter 16, 371-394.

Beg, M., Sekur, T. i Smolić, Š. (2018.), Industrial policies of today: The green industry concept, u: Bozina Beros, M., Recker, N. i Kozina, M. (ur.), Economic and Social Development: 27th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Book of Proceedings, Varaždin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Warszaw: Faculty of Management University of Warsaw; Koprivnica: University North, 717-727.

Andabaka, A., Beg, M. i Gelo, T. (2018.), Challenges of circular economy in Croatia.,International Journal of Multidisciplinarity in Business and Science (IJMBS), 4(5), 115-126.

Beg, M. i Mergl, D. (2017.), Analiza utjecaja oblika vlasništva na zaposlenost u Hrvatskoj, Notitia - časopis za održivi razvoj, 3(1), 35-47.

Beg, M., Basarac Sertić, M. i Družić I. (2017.), Determinants of Deindustrialisation in Developed European and Post-Communist Countries, Montenegrin Journal of Economics, 13(2), 93-106. 

Nadoveza, O., Sekur, T. i Beg, M. (2016.), General Equilibrium Effects of Lower Labor Tax Burden in Croatia, Zagreb international review of economics & business,19(SCI), 1-13. 

Nadoveza, O. i Penava, M. (2016.), Building computable general equilibrium model of Croatia, u: Galetić L., Načinović Braje, I. i Jaković, B. (ur.), 8th International Conference „An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital“: Proceedings, Zagreb: Faculty of Economics and Business, 441-450. 

Nadoveza, O., Sekur, T. i Penava, M. (2016.), General Equilibrium Effects of Lower Labor Tax Burden in Croatia, u: Galetić L., Načinović Braje, I. i Jaković, B. (ur.), 8th International Conference „An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital“: Proceedings, Zagreb: Faculty of Economics and Business, 451-459.

Penava, M. i Družić, M. (2015.), Croatian industrial policy in the context of deindustrialisation, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 28(1), 843-852. 

Nadoveza, O. i Penava, M. (2015.), Do we need to cut back governments’ forecasts: optimism as the rule of thumb?, u: Delener, N. J., Fuxman, L., Lu, V. i Rodrigues, S. (ur.), Global Business and Technology Association - 17th annual International Conference - Readings Book, Peniche/Lisbon, Portugal: GBATA, 504-512.

Penava, M. i Družić, M. (2015.), Industrial policy and reindustrialisation in transition economies, u: Vrankic, I., Kozina, G. i Kovsca, V. (ur.), Economic and Social Development: 9th International Scientific Conference - Book of Proceedings, Varaždin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Koprivnica: University North, 279-289.

Penava, M. i Družić, M. (2014.), Industrijska politika Hrvatske – pogled s aspekta deindustrijalizacije, u: Družić, G. i Družić, I. (ur.), Zbornik radova znanstvenog skupa „Razvojni potencijali hrvatskog gospodarstva“, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 153-174.

Družić, I., Penava, M. i Raguž, I. (2012.), Strukturni učinci deindustrijalizacije, u: Družić, G. i Družić, I. (ur.), Zbornik radovaRazvojna strategija malog nacionalnog gospodarstva u globaliziranom svijetu“ povodom 90. godine rođenja akademika i profesora Jakova Sirotkovića, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 43-63.

Družić, I., Andabaka Badurina, A. i Penava, M. (2012.), Effects of migration on European labour market equilibrium, u Kandžija, V. i Kumar, A. (ur.), Proceedings of 8th International Conference „Economic Integration, Competition and Cooperation“, 638-653.

Penava, M. (2011.), Utjecaj migracija na europsko tržište rada, Ekonomska misao i praksa: časopis Sveučilišta u Dubrovniku, 20(2), 335-362. 

Penava, M. (2011.), Utjecaj krize na imigracijsku politiku EU, u: Obadić, A., Šimurina, J. i Tica, J. (ur.), Kriza: preobrazba ili propast? Zbornik radova povodom 80. Godišnjice rođenja Akademika Vladimira Stipetića, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, 113-128.

Družić, I., Penava, M. i Sekur, T. (2011.), Disparity of Global and EU Migration Trends, u: Woodilla, J. (ur.), Managing in a Global Economy XIV - “Global Web of Knowledge”, Bangalore: Eastern Academy of Management, 0664-0686.

Družić, I., Penava, M. i Sekur, T. (2009.), Dynamics and composition of trade relations between Croatia and CEFTA 2006 countries, u: Kikerkova, I. i Mamutcevska, D. (ur.),  Regional cooperation and economic integration: Challenges and opportunities, Skopje: Faculty of Economics - Skopje, 101-115.

Družić, I., Smolić, Š. i Penava, M. (2009.), Health care spending in Croatia and selected EU countries - A panel unit root analysis, u: Delener, N. .... Rivera-Solis, L. E. (ur.), Business strategies and technological innovations for sustainable development: creating global prosperity for humanity, Prag: Global business and technology association, 369-375. 

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 7. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/300163  

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Marija Beg, preuzeto 7. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/doc-dr-sc-marija-beg-31044/31044 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Marija Beg, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/marija-beg