Luka Buntić

Luka Buntić

Luka Buntić, univ. spec. oec. (Zagreb, 03. V. 1993. -), asistent

Luka Buntić rođen je 1993. godine u Zagrebu, gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2016. godine završava preddiplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije, a 2017. godine diplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije s odličnim uspjehom. Dobitnik je Rektorove i dvije Dekanove nagrade. Tijekom i nakon studija radio je u Poslovnom dnevniku, PBZ Croatia osiguranju i Microsoftu Hrvatska.

Na Ekonomskom fakultetu - Zagreb 2018. godine upisuje poslijediplomski specijalistički studij „Upravljanje kvalitetom“, kojeg završava 2019. godine te stječe titulu sveučilišnog specijalista upravljanja kvalitetom. Doktorski studij Ekonomije i globalne sigurnosti upisuje 2019. godine. Uspješno je obranio doktorsku disertaciju pod nazivom "Utjecaj dinamičkih sposobnosti i tržišnih čimbenika na poslovni model poduzeća u informacijsko-komunikacijskom sektoru" u 2022. godini i stekao akademsku titulu doktora znanosti.

Od 2018. godine zaposlen je kao asistent na Katedri za trgovinu i međunarodno poslovanje Ekonomskog fakulteta - Zagreb. Izvodi nastavu na kolegiju Međunarodno poslovanje na sveučilišnom studiju, kolegiju Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom i kolegiju Metodologija stručnog rada na stručnom studiju. Tajnik je poslijediplomskog specijalističkog studija „Upravljanje organizacijama i projektima u kulturi“. U travnju 2022. godine održao je gostujuće predavanje na Shanghai University of International Business and Economics.

Certificirani je CQI IRCA ISO 9001:2015 Lead auditor do 2026. godine.

U slobodno vrijeme bavi se društveno korisnim radom kao mentor na radionicama UPSHIFT u organizaciji UNICEF-a i Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije.

Koautor je na dvije knjige te je kao (ko)autor objavio 12 znanstvenih radova.

VAŽNIJA DJELA:

Buntak, K., Baković, T. ... Buntić, L. (2021.), Kvaliteta i sustavi upravljanja kvalitetom - Vodič za uspješnu implementaciju i održavanje sustava kvalitetnog upravljanja u poduzećima, Zagreb: Hrvatska gospodarska komora.

Lazibat, T., Baković, T. ... Buntić, L. (2020.), Međunarodno poslovanje, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Damić, M., Baković, T. i Buntić, L. (2020.), National Culture in Quality Management Research, u: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, str. 10981-10988.

Buntić, L., Damić, M. i Sesar, D. (2020.), Inovacije poslovnog modela kao izvor konkurentske prednosti, Quality – Yesterday, Today, Tomorrow, 21(1), str. 173-183.

Dužević, I., Baković, T. i Buntić, L. (2019.), Unaprjeđenje kvalitete usluga primjenom inovativnih praksi u učenju i poučavanju, u: Zbornik radova 20. međunarodnog simpozija o kvaliteti Kvaliteta – jučer, danas, sutra, Pula, Zagreb: Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, str. 151-161.

Damić, M., Naletina, D. i Buntić, L. (2019.), Differences between national culture dimensions and innovative performance in Croatia and Turkey, u: Konecki, M., Kedmenec, I. i Kuruvilla, A. (ur.), Book of Proceedings, Prague, Varaždin: Development and Entrepreneurship Agency, str. 102-109.

Baković, T., Buntić, L. i Damić, M. (2019.), Impact of Business Model Innovation on Radical Innovation, u: Trade Perspectives 2019: Business model innovations in domestic and international trade, Zagreb: Ekonomski fakultet; Hrvatska gospodarska komora, str. 47-55.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 17. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/371603

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Luka Buntić, preuzeto 17. srpnja 2020. s http://www.efzg.unizg.hr/luka-buntic-mag-oec/38259

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Luka Buntić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] shttps://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/luka-bunti%C4%87