Ljerka Bartolić

Ljerka Bartolić

Ljerka Bartolić r. Raukar, prof. (Breza, BiH, 21. VIII. 1917. – Zagreb, 10. V. 2002.), honorarna nastavnica

Ljerka Bartolić bila je hrvatska leksikografkinja, lingvistica i stručna prevoditeljica. Rođena je 1917. godine u Brezi u Bosni i Hercegovini. Maturirala je u Zagrebu 1936. godine, a diplomirala anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1940. godine. Izabrana je u zvanje lektora 1950. godine te predavača engleskog jezika 1961. godine, a umirovljena je u zvanju višeg predavača 1981. godine.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje i Elektrotehničkom fakultetu predavala je tehnički i strojarski engleski jezik od 1950. do 1981. godine.

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu predavala je engleski jezik kao honorarna nastavnica prije 1980. godine.

Bila je osnivačica i voditeljica Sekcije za stručne jezike Društva za primijenjenu lingvistiku SRH od 1979. godine.

(Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Bartolić, Lj. i Urbany, M. (1958.), First steps in business English: (tečaj engleskog jezika za ekonomiste), Zagreb: Školska knjiga.

Bartolić, Lj. (1962.), Engineering English and its terminology, Zagreb: Školska knjiga.

Bartolić, Lj. (1979.), Englesko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-engleski rječnik brodograđevnih, strojarskih i nukleanotehničkih naziva, Zagreb: Školska knjiga.

Bartolić, Lj. (1979.), Mechanical engineering English and its terminology, Zagreb: Školska knjiga.

Bartolić, Lj. (1991.), Strojarski rječnik energetskog strojarstva i osnova strojarstva: englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski, Zagreb: Školska knjiga.

Krvavac, A. i Bartolić, Lj. (1997.), Information written English in scientific communication, Zareb: Fakultet strojarstva i brodogradnje.

Bartolić, Lj. (2001.), Strojarski rječnik energetskog strojarstva i osnova strojarstva: englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski, Zagreb: Školska knjiga.

OSTALI IZVORI:

Bartolić, Lj. (2021.), Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, preuzeto 22. veljače 2023. https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=6083

FSB (s. d.), Velikani FSB100: Ljerka Bartolić, preuzeto 23. veljače 2023. s https://100.fsb.hr/hr/269/Ljerka+Bartoli%C4%87+%281917.%E2%80%932002.%29

LZMK (2018.), Portal hrvatske tehničke baštine, preuzeto 23. veljače 2023. s https://tehnika.lzmk.hr/bartolic-ljerka/

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 325.

FOTOGRAFIJA:

HRO CIGRE (2023.), 1874. – 2014. Tehnički rječnici i glosariji, preuzeto 23. veljače 2023. s https://hro-cigre.hr/arhiva/miljokaz/1874-2014-tehnicki-rjecnici-i-glosariji

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ljerka Bartolić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s