Kamilo Bošnjak

Kamilo Bošnjak (Ogulin, 28. XII. 1877. – Zagreb, 14. III. 1950.), honorarni profesor

Bankovni stručnjak Kamilo Bošnjak rođen je 1877. godine u Ogulinu. Višu trgovačku školu završio je u Zagrebu.

Kroz radni vijek radio je kao bankovni činovnik i ravnatelj u zagrebačkim novčarskim zavodima. Od 1920. godine više se bavi znanstvenim i prakatičnim radom te je postao predsjednik Zbora revizora i knjigovodstveni vještak. Predavao je u privatnoj školi Merkur i na Trgovačkoj akademiji u Zagrebu. Kao ravnatelj Jadransko-podunavske banke (ostaje na toj poziciji do umirovljenja 1925. godine) izabran je 1923. godine za honorarnog predavača predmeta „Administrativna uredba banaka“ na Visokoj školi za trgovinu i promet u Zagrebu. Bio je nastavnik i u Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu.

(Pripremila Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Bošnjak, K. (1921.), Organizacija i tehnika rada u bankama, Zagreb: vlastita naklada.

Bošnjak, K. (1932.), Intérêts cumulatifs, amortissement, rendement pour placement de capitaux et d’emprunts = Ukamaćivanje, amortizacija, rentabilnost uloženog kapitala i zajmova, Leipzig; Berlin; Wien: Leopold Weiss.

Bošnjak, K. (1933.), Promet, imovina I dobitak: u trgovačkim radnjama robom, Zagreb: sopstveno izd. pisca.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 327.

Delibašić, T. (1989.), Hrvatski biografski leksikon, Zagreb: LZ Miroslav Krleža, preuzeto 6. ožujka 2023. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2544

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Kamilo Bošnjak, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/kamilo-bo%C5%A1njak