Julije Benešić

Julije Benešić

Julije Benešić (Ilok, 1. III. 1883. – Zagreb, 19. XII. 1957.), predavač i lektor

Julije Benešić rođen je 1883. godine u Iloku gdje je završio pučku školu, a gimnaziju završava u Osijeku. Najprije je u Beču studirao medicinu, slavistiku i romanistiku, a potom zemljopis i povijest u Krakovu. Nastavlja studirati u Zagrebu i Pragu, da bi 1907. godine diplomirao u Krakovu.

Najprije se zapošljava kao profesor u Realnoj gimnaziji i na Trgovačkoj akademiji u Zagrebu, a kasnije kao lektor poljskog jezika na Sveučilištu u Zagrebu. Na Visokoj školi za trgovinu i promet bio je predavač i lektor poljskog jezika od 1920. do 1921. godine. Osim toga, bio je nadzornik Glazbene i glumačke škole, prosvjetni inspektor, tajnik Društva hrvatskih književnika i kazališni kritičar Narodnih novina. U dva navrata bio je intendant Hrvatskog narodnog kazališta (1921.-1926. i 1939.-1940.). U razdoblju od 1930. do 1938. godine bio je lektor hrvatskog jezika u Varšavi, urednik za poljsku književnost u Hrvatskoj enciklopediji do 1945. godine, suradnik Enciklopedije Jugoslavije od 1950. do 1957. godine i Savremenike.

U Krakovu je dobio počasni doktorat filozofskih znanosti 1948. godine.

Kao književnik bavio se pisanjem poezije, feljtonistikom, književnom i kazališnom kritikom, putopisima te prevođenjem i objavljivanjem prijevoda hrvatskih, poljskih, srpskih i slovenskih književnika u tzv. Biblioteki Jugosłowianskoj, koju je organizirao za vrijeme boravka u Varšavi.

(Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Benešić je imao širok opus djela, ali su svakako jedni od najvažnijih doprinosa gramatika i rječnik, čija se izdanja tiskaju i u novije današnje doba.

Benešić. J. (1937.), Gramatyka języka chorwackiego czyli serbskiego, Varšava: Instytut wydawniczy "Biblioteka polska".

Benešić, J. (1949.), Hrvatsko-poljski rječnik, Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske.

OSTALI IZVORI:

CARNET, e-lektire, preuzeto 28. veljače 2023. s https://lektire.skole.hr/autor/julije-benesic/

Benešić, J. (2021.), Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, preuzeto 28. veljače 2023. s http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6893  

FOTOGRAFIJA:

Benešić, J. (2021.), Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, preuzeto 28. veljače 2023. s http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6893

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Lekiskon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Julije Benešić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/julije-bene%C5%A1i%C4%87