Jozo Bubić

Jozo Bubić, prof. (Solin, 7. I. 1929.), viši referent narodne obrane

Jozo Bubić rođen je 1929. godine u Solinu. Na Fakultetu za vanjsku trgovinu radio je kao viši referent narodne obrane od 1979. do 1980. godine.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Jozo Bubić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/jozo-bubi%C4%87