Josip Butorac

Dr. Josip Butorac (?, 1887. - Zagreb, 10. IX. 1958.), izvanredni profesor

Dr. Josip Butorac postigao je doktorat ekonomskih i komercijalnih znanosti 1926. godine, a iste godine postao je i honorarni nastavnik, docent Ekonomsko-komercijalne visoke škole (do 1934. godine). U zvanju izvanrednog profesora za predmet "Nauka u trgovini" bio je do 1945. godine. 

Bio je generalni tajnik Zanatske komore u Zagrebu do 1945. godine.

VAŽNIJA DJELA:

Butorac, J. (1924.), Dioničarsko društvo : osnivanje, finansiranje, organizacija, saniranje, fuzioniranje, oporezovanje, likvidacija itd. : priručnik za exportne akademičare, pravnike, odvjetnike, trgovce, banke, bankare, industrijalce, kapitaliste, društva itd., Zagreb: Jugoslavenski Lloyd.

Butorac, J. (1926.), Efekti : postanak i vrste efekata, trgovina efektima, tehnika terminskog poslovanja, spekulacija, Zagreb: Vlastita naklada.

Butorac, J. (1942.), Nauka o priradnom gospodarstvu : po predavanjima u I. - II. semestru H. E. K. V. Š., Zagreb: Ustaški logor H. E. K. V. Š.

Butorac, J. (1939.), Nauka o privrednom gospodarstvu : bilješke s predavanja prof. dr. Josipa Butorca u I. i II. semestru Ekonomsko-komercijalne visoke škole u Zagrebu : štampano kao manuskript, Zagreb: Akademski kulturni klub "Vjenceslav Novak" slušača Ekonomsko-komercijalne visoke škole.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 190.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Lekiskon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Josip Butorac, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/josip-butorac